Recep Akakuş

İnegöl’ De Halk Evi

04 Ağustos 2020 / Salı 15:57:35 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Kuruluş Savaşı kazanıldıktan sonra Cumhuriyet ilân edilmiş; devletin yeniden yapılandırılması cihetine gidilmiş; yapılan inkılaplar ile muâsır medeniyetin üzerine çıkılması hedeflenmiştir.

Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak amacıyla “Tevhîd-Tedrîsât Kanunu” çıkartılarak uyğulamaya konmuş; medrese ve mektepler kapatılmış; okul ve de enstitü aşamasına geçilmiştir.

Yeni aşamalara geçilince okulların ve enstitülerin hem mekânları hem bina yapıları ve hem de müfredât proğramları değiştirilmiştir.

Şehir, kasaba ve köylerde tek tip okul projeleri yapılarak geniş bahçeleri ve de aydınlık iç mekânlara sahip binalar inşa edilmiştir.

Kırsal alanlarda ve belirli yörelerde “Köy-Enstitüleri ” kurularak buralarda ağırlıklı olarak zirâat ve tarıma yönelik müfredat proğramları uyğulanmıştır.

Şehir ve kasabalarda ise “halk evleri”, inşa edilerek buralarda, yayğın eğitim yoluyla değişik etkinlikler yapılmıştır.

İnegöl Halkevinde yapılan etkinlikler ile gerçekleştirilen inkılaplar konusunda halk, aydınlatılmıştır.

İnegöl Halk Evi’ nde yapılan bu etkinlikler arasında İnegöl Orta Okulu’nda coğrafya ve tarih öğretmenliği yapan Turgut Canmamaş, 1940’ lı yıllarda İnegöl- Halk Evi’ nde uzun süre konferans ve seminerler düzenlemiştir.

 Ardından da 1947 Yılına gelindiğinde söz konusu konferans ve seminerler, kitaplaştırılarak İnegöl Halk Evi’nin “1” numaralı yayını olarak “İnegöl” adıyla basılmış ve halka sunulmuştur.

 

İNEGÖL’ DE KÜLTÜR MERKEZİ

İnegöl’de kültür merkezini, 2000’li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İnegöl ilçe teşkilatını kuran ve iki devre de aynı parti listesinden İnegöl belediye başkanı seçilen Merhum Hikmet Şahin Bey, inşa ettirmiştir.

Kültür Merkezi, Eski sebze pazarında ve yeni belediye hizmet binası bitişiğinde inşa edilmiştir.

İnegöl Kültür Merkezi, çok amaçlı bir tesis olmakla birlikte ağırlıklı olarak, müzik ve de folklorik kültür hizmeti vermekteydi.

Daha sonra sinema olarak da hizmet vermiştir. Zemin katı sergi salonu olarak kullanılmıştır.

Depreme dayanıklılık testinden geçemeyen Kültür Sarayı ve çevresindeki dükkânlar, 2016 yılında Alinur Aktaş’ın Belediye Başkanlığı döneminde yıkılmıştır.

Yıkılan binanın yerine meydan ve yer altı otoparkı yapılacağı açıklanmış ancak bu proje gerçekleşmemiştir.

Tüm Yorumları Göster (0)