Recep Akakuş

İNEGÖL’ DE BAŞLICA PARKLAR-2

08 Ekim 2020 / Perşembe 17:05:16 | YAZARLAR | Recep Akakuş

C-BELEDİYE ÂİLE BAHÇESİ PARKI:Günümüzde Atatürk Caddesi ve Yeni İnegöl hükümet konağı karşısında yer alan bu park, Cumhuriyet devrinin prestij yapılarından biri olarak, İnegöl’ün eski belediye başkanlarından Osman Bey tarafından yaptırılıp halkın hizmetine sunulan 25 yataklı eski İnegöl Hastanesi’nin karşısına yapılmıştır. 1930’lu yıllarda bu cadde üzerinde hem İnegöl Orta okulu inşa edilmiş ve hem de tütün üretimi ile ilgili ”Reji Binası” inşa edilerek hizmete açılmıştır.

Belediye âile Bahçesi, çay ocağı, fıskiyeli havuzu ve tiyatro eserlerinin oynanacağı sahnesi ve de, o güne göre, modern dizaynı ile İnegöl’lü entelektüel tabaka için bir cazibe merkezi olmuştur. Çünkü bu bahçenin önünden İnegöl’ün en eski âilelerinden olan Sadıkzâde âilesine mensup Nuri Doğrul tarafından işletilmekte olan kadîm su değirmenine ait bent suyu da akıtılmıştır.

İnegöl Belediye Çay Bahçesi de İshakpaşa Dinlenme Parkı gibi tarihî nitelik taşıyan eski parklardandır. Bu parkta düzenleme yapılırken çınar yerine; kara kavak ve akasya dikilerek dizaynı yapılmıştır.

1991 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Yeni İnegöl Hükümet Konağı karşısında yer alan bu park, daha çağdaş bir görünüm kazanmıştır.

D-KAVAKLARALTI GENÇLİK DİNLENME PARKI: Kavaklar Altı Gençlik Dinlenme Parkına gelince; burası, etrafı yeşillikler ile çevrilmiş güzel bir dinlenme ve mesire yeridir. Kasaba merkezinin batısında Burhaniye Mahallesi ile Turgutalp Mahallesi arasında yer almıştır.

Parkın ortasında güzel bir havuz olduğu gibi “Kara Kavak” adı verilen yaşlı kavak ağaçları da parka, nostaljik bir hava vermektedir. 1950’li yıllarda hafta sonlarında bir çok İnegöl’lü aile, yiyecek ve içeceklerini yanına alarak burada piknik yapıyorlardı.

Parkın ön kısmında-bir diğer ifadeyle- güney kısmında İnegöl’deki spor kulüplerinden “İdman Yurdu”nun, oyun ve idman sahası olarak geniş bir çayırlık alan yer almıştı. Söz konusu geniş çayırlık alanın batı kısmında ise İnegöl-Ziraraat Odası ile bağlantılı ve “Çit Ağacı “olarak kullanılan lüküstürüm ile çevrili geniş bir fidelik yer alıyordu. Cerrah istikametinden gelen bir toprak yol, parkı, Burhaniye Mahallesi’ne bağlıyordu ki bu yolun bir özelliği de “Bend-Yolu” olmasıydı.

Çünkü Hocaköy Deresi’ni, Cerrah Dersi’ne bağlayan yapay Aliağa Deresi’nden ayrılan geniş bir su kanalı, toprak-dolgu ile oluşturulan bir “Sırt-Platform” üzerine inşa edilmiştir. Fıçı yapma tekniği ile meşe ağacından imâl edilmiş olan geniş bir “Ahşap Kanalet “ vasılatasıyla bend suyu, Burhaniye Mahallesi bitişiğinde yer alan değirmene ulaştırılmış idi. Su ile çalışan ve halk arasında kara-değirmen adıyla anılan bu değirmen, halk arasında, Balkan kökenli Şakir Bey’e ait olduğ söyleniyordu.

Îsâören Köyü Yolu üzerinde yer alan ve Bedre Deresin’ den ayrılan bir su bendi aracılığı suyu temin edilen Sadıkzâdelerden Nuri Doğrul’a âit kara değirmen ile Şakir Bey’e ait bu kara değirmen, İnegöl’lülerin buğday öğütme ihtiyacını karşılamakta idiler. 1952-53 yıllarında ise; günümüzde İnegöl Orgamize Sanayî Bölgesi’nde kurulu Anıl Un Fabrikası’nın sahibi Metin Anıl Bey’in pederi, İnegöl’de “odun pazarı” ndaki iş yerine; hem mısır kırma makinesi, hem buğday öğütme makinesi ve hem de -hatırımda kaldığına göreyün tarama makinesi monte ederek faâliyete geçmiş ve kısa bir zaman içinde köylüler tarafından benimsenmiştir.

Merhum Babam Hacı Hasan Akakuş’un, koçanı ile birlikte mısır getirip, hayvan yemi olarak, burada öğüttürdüğünü hatırlıyorum. odun pazarı’nın ortasında yer alan çınar ağacı, Nuri Doğrul Caddesi’nin Ankara Caddesi ile buluştuğu noktada, hâlen, hayatiyetini sürdürmektedir. (DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

 

 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)