Abdülvasih Duran

İMTİHANA ÇEKİLEN ÜÇ ADAM

14 Kasım 2011 / Pazartesi | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Her yönüyle bizlere örnek olan Resulüllah (sav) Efendimiz bazen çeşitli ibretleri/hikmetleri içeren kıssalar ve olaylar anlatmıştır. Bizlere düşen görev bu ibret dolu olayları anlamak ve onlardan ders çıkartmaktır.İşte bunlardan biride ?İmtihana  çekilen  üç adam? kıssasıdır.Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) Nebî sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

İsrâil oğulları arasında biri  abraş (bir tür deri hastalığı), biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allah Teâlâ onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi.

Melek abraş olana geldi:

- En çok istediğin şey nedir? dedi. Abraş olan:

- Güzel (bir) renk, güzel (bir) ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesi, dedi. Melek onu sıvazladı ve hastalığı gitti, rengi güzelleşti. Melek bu defa:

- En çok sahip olmak istediğin mal nedir? dedi. Adam:

- Deve (yahut da sığır)dır, dedi. Ona on aylık gebe bir deve verildi. Melek:

- Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti.

Sonra kele gelerek:

- En çok istediğin şey nedir? dedi. Kel:

- Güzel (bir) saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelliğin giderilmesi dedi. Melek onu sıvazladı, kelliği kayboldu. Kendisine gür ve güzel (bir) saç verildi. Melek sordu:

- En çok sahip olmak istediğin mal nedir? Adam:

- Sığır dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek:

- Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi ve :

- En çok istediğin şey nedir? dedi. Kör:

- Allahın gözlerimi iâde etmesini ve insanları görmeyi çok istiyorum, dedi. Melek (onun gözlerini) sıvazladı. Allah onun gözlerini iâde etti. Bu defa Melek:

- En çok sahip olmak istediğin şey nedir? dedi. O da:

- Koyun dedi. Bunun üzerine ona döl veren bir gebe koyun verildi.

Deve ve sığır yavruladı, koyun kuzuladı. Neticede birinin vâdi dolusu develeri, diğerinin vâdi dolusu sığırı, ötekinin de bir vâdi dolusu koyun sürüsü oldu.

Daha sonra melek abraşa, eski kılığında geldi ve:

- Fakirim, yoluma devam edecek imkânım yok. Gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımın sâyesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum, dedi.

Adam:

- Mal verilecek yer çok, dedi. Melek:

- Ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allahın zengin ettiği abraş değil misin? dedi. Adam:

- Bana bu mal atalarımdan miras kaldı, dedi. Melek:

- Eğer yalan söylüyorsan, Allah seni eski haline çevirsin, dedi.

Sonra melek, eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da abraşa söylediklerini söyledi. Kel de abraş gibi cevap verdi. Melek ona da:

- Yalan söylüyorsan, Allah seni eski haline çevirsin dedi.

Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti ve:

- Fakir ve yolcuyum. Yoluma devam edecek imkânım kalmadı. Bugün önce Allahın sonra senin sâyende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki, onunla yoluma devam edebileyim, dedi. Bunun üzerine (eski) kör:

- Ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iâde etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allaha yemin ederim ki, bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım, dedi. Melek:

- Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu, arkadaşlarına gazap etti, cevabını verdi (ve oradan ayrıldı).

(Buhârî, Enbiyâ 51; Müslim, Zühd 10)

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. En kötü huy, nankörlük ve cimriliktir. Çünkü bu huylar insana Allahı ve Onun nimetlerini unutturur, hatta inkâr ettirir.

2. Cimrilik ve yalancılık Allahın gazabına uğramaya sebeptir.

3. Doğruluk ve cömertlik güzel huylardır.

      4. Eğitim ve irşadda kıssalardan yararlanmak faydalıdır.

5. Mümine doğruluk ve cömertlik yakışır.

6. Allahın verdiği nimetlere söz ve fiil olarak şükürde bulunmak lâzımdır. Nimetin devamı ve artması buna bağlıdır.

7. Ne oldum delisi olmamak, geçmişi unutmamak gerekir.

       8. Her hastalığın tedavisi vardır. Tedavi olmak için çalışmak gerekir.

Tüm Yorumları Göster (0)