Recep Akakuş

İKİ CİHAN SAVAŞI ARASINDA İNEGÖL

15 Kasım 2018 / Perşembe 09:58:21 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen 16 yıl sonrasında ayağa kalkıp şahlanan ve gelişen İnegöl’ü, Merhum Turgut Canmamaş kitabında anlatmıştır. Canmamaş Hocanın verdiği bilgilere göre; 1939 yılında İnegöl’de arazide bataklık, taşlık, zeytinlik, palamutluk yoktur.

60.000 hektar ormanlık, 1500 hektar da mer’alık arazi vardır. 50-150 dönüm araziye sahip 1300 şahıs vardır. Bunun, % 97 si işlenir.  150-200 dönüm araziye sahip 650 şahıs vardır. Bunların da işlediği toprağın , ortalama bir hesapla: 15 dönümü bahçe, 5 dönümü bağ, 180 dönümü tarladır.

250-500 dönüm araziye sahip 25 şahıs vardır. Bunların işlediği toprağın 20 dönümü bahçe, 8 dönümü bağ, geri kalanı ise tarladır. 500-1000 dönüm araziye sahip 8 şahıs vardır. Bunların işlediği toprağın 50 dönümü bahçe, 15 dönümü bağ, geri kalan ise tarladır.

İnegöl’ün, diğer kazalara göre ekonomik durumu çok iyidir. Ticaret, san’at ve ziraat işleri oldukça ilerdedir. Kazamızın ticaret işlerinde en mühim rolü oynayan Adapazarı-Emniyet Bankası’dır.Ziraat işlerinde köylüye azami faideyi temine çalışan Ziraat Bankası da vardır. İnegöl’de o tarihte toplam tüccar sayısı 1184’tür. Toplam sanatkar sayısı 257’dir. Toplam fabrika ve imalathane sayısı 45’tir.

B- Küçük Esnaf ve Sayıla

 

a-Arabacı ve Demirci:

195

e-Kunduracı.

38

b-Bakkal

125

f-Aşçı

15

c-Kasap

15

g-Zahireci

20

d-Fırın

20

l-Kahveci

65

 

C-Sanatkârlar ve Sayıla

 

a-Arabacı ve Demirci:

195

i-Bakırcı

10

b-Berber

55

j-Nalbant.

11

c-Terzi

15

k-Yağhaneci

7

d-Kuyumcu

3

l-Süthane

6

e-Saatçi

10

m-Dögenci.

5

f-Sobacı

8

n-Lobuthane

3

g-Çömlekçi

5

o-Hazır Elbiseci

5

h-Kiremitçi

6

ö-Bıçakçı

4

ı-Yorgancı

5

   

D-Fabrikalar:

a-Un fabrikası

3

e-Elektrik Fabrikası:

1

b-Kereste fabrikası

1

f-Tabakhane

7

c-Keresteciler

8

g-Destere ve Bıçkıcı

20

d-Sandalye fabrikası

5

   

 

E- Sosyal Kurumlar

 

a-Ortaokul

1

g-Ziraat Bankası

1

b-İlkokullar

5

k-A. Emniyet Bankası.

1

c-Hastahane

1

l-Dişçi

2

d-Eczahane

1

m-Umumi Kütüphane

2

e-Otel ve Han

7

f-Çalışır hamam

2

F- Sosyal Kurumlar

a-Hane
b-Cami
c-Mescit
d-Medrese
e-Türbe
f-Mezarlık
g-Park
h-Çeşme (Halk için)

4320
13
1
1
1
4
3
150

 

e-Büyük Cadde
i-Sokaklar
j-Çıkmazlar.
k-Şehir içi dere
l-Şehir içi köprü
m-Pazar yeri
n-Kapalı Çarşı
o-Çeşme (Hususi)

15
114
31
2
15
10
3
200

 

     

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)