Ali Yoran
tarikali@gmail.com

IGNORANCE NE DEMEK?

06 Eylül 2018 / Perşembe 17:28:39 | YAZARLAR | Ali Yoran

  Zatına layık şekilde Hamdu Sena Allah'a, sınırsız salat ve selam Yüce Resulullah'a

   Hz. Peygamber döneminde İslam'ın başına bela olan Ebu Cehil vardı. Ebu Cehil yani cahillerin babası demektir. Bu lakabını aslında İslamiyet ortaya çıkmadan almıştı.

Asıl adı Amr bin Hişam, lakabı  Hişam Ebul Hakem'dir. İslam öncesi aldığı bu isim Müslümanlar arasında da yaygınlık kazanmıştır. Rivayet olur ki bu adı ona Ömer ibnu Hattab vermiştir.

   Hz. Ömer daha Müslüman olmamışken bu lakabı ona yakıştırmıştır.  Olay kısaca şöyledir: Mekke pazarında bir satıcı ile müşteri arasında anlaşmazlık olur.

Satıcı kusurlu malı müşterisine satar. Müşteri, bu tüccardan şikayetçi olur ve sesini pazarda yükseltmeye başlar.

   Olaya Hz. Ömer Efendimiz (r.a.) yakın olduğundan müdahale etmek ister ve hakem olur.İki tarafı da dinlemeden asla karar vermeyen adalet timsali Hz. Ömer'in yanına Amr bin Hişam gelir. O da satıcının tarafını tutan tavır sergileyerek bir kaç kez müdahil olmaya çalışır.

 Hz. Ömer (henüz İslamiyet ilan edilmemiştir) onu uyarır her seferinde.  En sonunda dayanamaz ve : " Sen ne kadar Cahilsin ! Bir dur Ebu Cehil" gibi ifade kullanır. O günden sonra adamın adı EBU CEHİL kalır.

   İslamiyet'ten önceki döneme CAHİLİYE DÖNEMİ denir. Bu döneme bu adın verilmesinin özel bir anlamı ve hikmeti vardır.

 İnsanların bilgisizliklerinden dolayı Cahiliye Dönemi denmemiştir. Cahillik bilgisizlik değil,l hakikate karşı çıkmak, kabul etmemek, dik kafalılık anlamındadır.

   İngilizcede ignorance kelimesi de aynı manada kullanılır. Yani cehalet bilgisizlik demek değildir. 

   Ebu Cehil de bilgisiz değildi. İnatçı ve dik kafalı oluşundan dolayı kendisine böyle denmişti.

   Cahillik bilgisizlik demek değilse o halde cehaleti kurutmak sadece bilginin veya okulların arttırılması  ile olmaz.

   Adam üniversite bitiriyor ama ne ahlaksızlıklar yapıyor. Bilgili olması onu ön yargılı olmaktan uzak tutamıyorsa o insan hala cahildir.

Bilginin ilme,

İlmin hikmete,

Hikmetin  salih amele

dönüşmesi lazımdır. Çok okullar açarak cehaleti kaldıramayız. Peki nasıl kaldırabiliriz?

Haftaya nasip olursa cehaletten kurtuluşun nasıl olabileceğiyle alakalı konuyla karşınızda olalım.

Muhabbetle kalın..

 

Tüm Yorumları Göster (0)