Abdülvasih Duran

İBADET İLE AHLAK AYRILMAZ İKİZLERDİR

02 Aralık 2020 / Çarşamba 16:59:51 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

        İslam’daki ibadetler sonuç itibariyle ahlaka dönüşürse makbul olur.Yani ibadetlerin amacı  güzel ahlaka dönüşmesiyle makbuliyet kazanır.Diğer  bir değişle ibadetler açıklanırken onların amacının ne olduğunu  ayetler bize anlatmaktadır.

      Örnek olarak namaz ve orucu ele alalım.Namazın gayesini ve sonucunu Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:” (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı

da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.”(Ankebut,45).

   Yüce Allah namazın sonucunu anlatırken “Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar” buyurarak aslında namazın amacının ne olduğunu bize anlatmaktadır.

       Benzer örneği oruçta da görüyoruz.Orucun amacını ve gayesini de Rabbimiz şöyle buyuruyor:” Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.Umulur ki sakınırsınız.”(Bakara,183).Oruç ayetinde Rabbimiz takvaya ulaşmayı ve sakınmayı ancak oruç tutmakla mümkün olabileceğini bize bildirmektedir.Yani takvaya götürmeyen ve insanı günahlardan sakındırmayan bir oruç makbul bir oruç değildir.

      Kur’an’ın indiği ilk yıllarda gelen ayetlere baktığımız da “Ahlak” ile “İbadet” ayetlerinin peş peşe geldiklerini görüyoruz.

-Yüce Allah, ilk önce okumayı ve anlamayı bize emrediyor:” Yaratan Rabbinin adıyla oku”(Alak,1).

-Kalem suresinde Rabbimiz inkarcılara/yalancılara itaat etmememizi emrediyor:” O hâlde yalanlayanlara boyun eğme.”(Kalem,8).

-Kur’an, gecelerimizi değerlendirmemizi emrediyor.Yani herkes uyurken Müslüman uyanık olmalıdır.Geceleyin ilim öğren,gündüzün de  o ilim ile insanları Allah’ın yoluna davet et.:” Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.”(Müzzemmil,2-3).

-Namaz kılın,zekatı verin.”… Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin,..”(Müzzemmil,20).

Çünkü namaz Allah’a karşı görevlerimizin sembolüdür ,zekat da insanlara karşı görevlerimizin sembolüdür.

-İnsanları uyarın.” Kalk da uyar.”(Müddessir,2).Sadece kendimizi kurtarmakla iş bitmiyor.Etrafındakilerden de sorumluyuz.Hak davayı herkese ulaştırmalıyız.

-Kendini de ihmal etme.Yoksa inandırıcı olamazsın.Şirke girme.Allah’tan başka ilah,rab ve ma’bud edinme:” Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.”(Müddessir,3-4).

-Anne babaya,düşküne ve yolda kalmışa  yardımcı olun.İsraf etmeyin:

” Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle”(İsra,23).

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma”(İsra,26).

-Zinaya yaklaşmayın,Cana kıymayın,Ahde vefalı olun,ölçü ve tartıda dürüst olun:

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur”(İsra,32).

“Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın”(İsra,33).

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu

daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.”(İsra,35).

 

-Adil olun.Adaletle davranın .Kimseye haksızlık yapmayın.Allah’a verdiğiniz sözü tutun: (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun.”(En’am,152).

     Yukarıda örnek olarak verdiğimiz ayetlerden de anlaşılıyor ki İslam da Ahlak ile İbadet birbirinden ayrılmaz ikiz kardeş gibidirler.Ancak zamanla ibadetler amaçlarından çıkarıldığı için sonuç itibariyle ahlaka dönüşmemektedir.Ve Müslümanlarda da zamanla giderek bir ahlaki çöküntü meydana gelmektedir.

      Öyleyse bundan sonra çocuklarımıza “NASIL” namaz kılması gerektiğini öğretirken “NİÇİN” namaz kılması gerektiğini de öğretmeyi UNUTMAYIN.

Tüm Yorumları Göster (0)