Abdülvasih Duran

HEPİNİZ ?DAVET?LİSİNİZ

13 Kasım 2013 / Çarşamba | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Davet kavramı,çağırdı,davet etti,nida etti gibi anlamlara gelir.Resulullah (sav)in o günün devlet başkanlarını islama çağırırken gönderdiği mektuplara “DAVET MUKTUPLARI” adı verilir.

 

  Davet sadece Müslüman olmayanlara yapılmaz.Kur’an’da davet kelimesinin eş anlamı olarak ‘Zekkir’(hatırlat),’Belliğ’(tebliğ et),’Enzir’(Uyar) v.b. kelimeler de kullanılmaktadır.Örneğin:” Ey örtünüp bürünen (Peygamber)  Kalk da uyar. ﴾Müddessir,1-2﴿ ve “(Önce) en yakın akrabanı uyar. ﴾ Şuara,214﴿ ayetlerin de  görüldüğü gibi uyarılma görevi tüm insanlara  yapıldığı gibi yakın akrabalara da yapılır.

 

    Kur’an’ı Kerime ve Resulullah (sav)ın hadislerine baktığımız zaman Müslümanların görevleri arasında iyiliği emretme ve kötülükten nehy etme görevi en başta gelen vazifelerdendir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:” Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. ﴾Al-i İmran,104﴿.Resulullah ‘da (sav) şöyle buyuruyor: ”Sizden her kim ki bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin,eliyle düzeltmeye gücü yetmezse diliyle düzeltsin ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu durum imanın en zayıf derecesidir”.

                                                     Davete Nereden Başlamalı:

1)İMAN:Davetçi önce davete iman ile başlamalıdır.Çünkü iman Müslüman olmanın temelidir.İman olmadan hiçbir şey olmaz.O nedenle bütün peygamberler davetlerine iman ile başlamışlardır.İnsanları şirkten uzaklaştırmaya çalışmışlardır.” …Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, … Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. ﴾Nisa,171﴿.

 

2)İBADET:İmanın işareti ibadetlerdir.İbadet kulun Allah ile irtibatının devam ettiğini gösteren en büyük işarettir.Taif’liler Resulullah’a (sav) gelerek kendilerini namazdan muaf tutmalarını isterken Resulullah (sav)”Rukuu (namazı) olmayan dinde hayır yoktur” buyurmuştur.Yine Kur’an’a baktığımız zaman iman ile Salih amel birlikte zikredilmiştir.” Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. ﴾Hac,14﴿.

 

3)MUAMELAT VE AHLAKİ PRENSİPLER:İslam sadece iman ve amelden ibaret değildir.Din,İnsan hayatının her alanına ölçüler koymuştur ve bu ölçülere uymamızı istemektedir.Birey  ve toplum olarak uymamız gereken ahlaki prensipler vardır.Bu ölçülere uyulduğu taktirde herkes huzura kavuşur.Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:” Ben ahlaki prensipleri tamamlamak için gönderildim”.

 

                    Davetçinin   Yapması Gereken Hazırlıklar:

 

1)Ruhi Hazırlık:Davetçi önce kendisinden başlamalıdır.İmanında şüphe olan bir davetçi zarardan başka bir fayda vermez.Çünkü bir havuzun dibinde çamur varsa üstteki su berrak bile olsa en ufak bir çalkalanışta alttaki çamur üsteki suyu bulanıklaştıracaktır.Resulullah (sav)in Hira’daki günleri bir ruh hazırlığı dönemiydi.Ayrıca vahyin ilk zamanlardaki şu emirler ruhi hazırlığın önemini ortaya koymaktadır:” Ey örtünüp bürünen (Peygamber)  Kalk da uyar.  Rabbini yücelt.  Nefsini arındır.  Şirkten uzak  dur.﴾Müddessir,1,2,3,4,5﴿Davetçi,dedikodudan,iftiradan,yalandan ,dolandan ve her türlü boş işlerden uzak durmalıdır.

 

2)İlmi Hazırlık:Davetçi İslami kaynakları iyi bilmelidir.hurafeden uzak bir inanca sahip olmalıdır.Uydurulan dine değil indirilen dine davet etmelidir.Davetçi Kitaba uyandır,kitabına uyduran değildir.Davetçi pergel gibi olmalıdır.Bir ayağı sabit yani kişilikli ve inancı sağlam ,diğer ayağı yeniliklere açık olmalıdır.Davetini sertlikle değil ilim ile yapmalıdır.Resulullah (sav) davete put kırarak başlamadı.Putları kırsaydı müşrikler inadına daha güzelini yaparlardı.Putların acizliğini anlattı ve ikna metodunu kullandı.

 

3)Bedeni Hazırlık:Davet için yoğun bir çalışma gereklidir.Bunun için sıhhatli bir beden lazımdır.Davetçi Resulullah’ın (sav) sağlık alanındaki tavsiyelerine uymalıdır.Yemek için yaşamamalı,yaşamak için yemelidir.Helal rızıkla beslenmeli,israfçı olmamalı ve temiz olmalıdır.

 

4)Maddi Hazırlık:Nasıl ki dünyasını düşünen her insan gelecek için para biriktirir,yatırım yapıyorsa işte bunun gibi davetçi de davetin maddiyatsız olamayacağını düşünmeli bunun için  tedbir almalıdır.Kazandığının bir kısmını Allah için harcamak üzere ayırmalıdır.Fakir insanlara yardım etmek,öğrenci okutmak,yurt ve okullar kurmak,kitap çıkartmak,konferans v.b.bir çok iş için para ve maddiyat gerekir.Davetçi bunlara hazırlıklı olmalıdır.

 

UNUTMAYIN:

-Tövbe, müslümanın kendisini unutmadığının ispatıdır.

- Emri bil ma’ruf nehyi anil münker,müslümanın mü’min kardeşini unutmadığının ispatıdır.   

-Tebliğ ve Davet,müslümanın bütün insanları unutmadığının ispatıdır.

 

     Kısacası her Müslüman davet etmekle görevlidir. Yani hepiniz “DAVET” lisiniz.

                 

 

 

                                                                                                                         Abdulvasih DURAN

 

 

    

.

Tüm Yorumları Göster (0)