Abdülvasih Duran

HAYATA GÜZEL BAKMAK

27 Aralık 2012 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

1-Yaratılışta güzellik,

2-Söz söylemede güzellik,

3-Aile hayatımızda güzellik,

4-Çevrede güzellik,

5-Ahlakta güzellik v.b.

             İhsan kelimesi,sözlükte güzel olmak anlamına gelen ?HÜSN? kökünden gelir.Genel olarak ?Başkasına iyilik etmek? ve ?Yaptığı işi güzel yapmak? anlamlarında kullanılır

              İhsan kelimesini Resulüllah (sav) Cibril hadisinde şöyle açıklıyor.?İhsan, Allah?a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir.Zira sen O?nu görmüyorsan da O seni görüyor?.

 

YARATILIŞTA GÜZELLİK:

Yüce Rabbimiz Kur?an_ı Kerim?de şöyle buyuruyor:?Yaratanların en güzeli olan Allah ne kadar yücedir?(Mü?minun-14).Başka bir ayet-i kerimede ise  şöyle buyuruyor:?Biz insanı en güzel şekilde yarattık?(Tin-4).Etrafınıza bakın,insanlara ,çevreye ,canlılara,bitkilere ve gök yüzüne göz gezdirin hiçbir düzensizlik veya noksanlık görebiliyormusunuz? Hayır.Çünkü yaratan Allah her şeyi mükemmel yaratmıştır.

 

SÖZ SÖYLEMEDE GÜZELLİK:

Yüce Allah şöyle buyuruyor:?Rabbinin yoluna hikmetle,güzel öğütle çağır??(Nahl-125).Yüce Allah bizden güzel söz istiyor.Resülullah (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: ?Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi onun iyi Müslüman olduğunun alametlerindendir?.Başka bir hadislerinde ise ?Kim Allah?a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı şeyler konuşsun veya sussun? buyuruyor.

 

AİLE HAYATIMIZDA GÜZELLİK:

Yüce Rabbimiz eşleri ?birbirinin elbiseleri? diye tanımlar.Şöyle buyuruyor:?Onlar sizin için bir elbise,siz de onlar için bir elbisesiniz?(Bakara-187).Çünkü elbise insanı sıcaktan soğuktan,dış darbelerden muhafaza eder,edebini korur. Ayrıca.elbise insanın güzelliğidir.İşte bunun gibi eşlerde birbirinin maddi ve manevi destekçisi olmalı,iyi günde kötü günde birbirlerini yalnız bırakmamalıdırlar.Ayrıca birbirlerinin namusunu ve şerefini korumalı,hayatı birlikte güzelleştirmelidirler.Müslüman insan, ailesini unutmaz ve şu hadisleri hatırlar.?Kişinin ailesine götürdüğü nafaka sadakadır?ve ?Hesap günü teraziye konulacak ilk şey kişinin ailesine götürdüğü nafakadır?.

 

ÇEVREDE GÜZELLİK:

Çevre Yüce Allah?ın bizlere verdiği bir emanettir.Biz onları atalarımızdan miras almadık bilakis torunlarımızdan ödünç aldık.Onun içindir ki Müslüman insan, çevresini en iyi şekilde korur.Çünkü çevre Allah?ın kudretinin yansıdığı yerlerdir.Çevreyi yok edersek çocuklarımıza  Allah?ın kudretini gösterecek örnekler bulmada zorlanacağız.O nedenle Kur?an, tabiattaki her şeyi ?Allah?ın varlık ve kudretini gösteren bir alamet(ayet)? olarak adlandırır.O nedenle  tabiattaki bir türü yok etmek bir alameti(ayeti) yok etmekle eş anlamlıdır.

 

AHLAKTA GÜZELLİK:

Güzel ahlak demek güzel davranış demektir.Yüce Allah Şöyle buyuruyor:?Yaptığınız her işi iyi ve güzel yapın.Allah işlerini güzel yapanları sever?(Bakara-195).Başka bir ayette de şöyle buyuruyor:?Muhakkak ki Allah,adaleti,iyiliği,akrabaya yardım etmeyi emreder,çirkin işleri,fenalık ve azgınlığı da yasaklar.O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor?(Nahl-90).Resulullah?ta (sav) şöyle buyuruyor:?Müslüman o kimsedir ki başkası onun elinden ve dilinden zarar görmez?,başka bir hadisi şerifte ise ?Nerde olursan ol Allah?tan kork,bir kötülük yaptığın zaman hemen iyilik yap ki o kötülüğü silsin ve insanlara güzel  davran? buyuruyor.

     UnutmayınKamera bizi çekerken kendimize çeki düzen veriyoruz.Çünkü insanlar bizi izlerken mahcup olmayalım diye.Yüce Allah bizleri sürekli ve her yerde görüyor ve izliyor.Öyleyse Yüce Rabbimize karşı mahcup olmamak için hareketlerimizi ve davranışlarımızı kontrol edelim.Konuşmamızı,ticaretimizi ibadetlerimizi ona göre güzelleştirelim.

   Ve yine unutmayınHayat birbirimize kötü davranacak kadar uzun değildir.

Tüm Yorumları Göster (0)