Abdülvasih Duran

GÜNÜMÜZ GENÇLERİNİN ŞANSIZLIKLARI

27 Eylül 2017 / Çarşamba 18:07:01 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Günümüz gençlerinin eskiye nazaran maddi alanda çok avantajları vardır.Örneğin teknolojinin yüksek olduğu bir zamanda yaşıyorlar,yokluk pek çekmiyorlar hatta lükse varan bir hayat yaşadıklarını söyleyebiliriz.Buna karşılık manevi ve değer yargılar açısından eskiye göre şansız olduklarını söyleyebiliriz.

      Günümüz gençliğinin eskiye göre bir karşılaştırmasını yaptığımızda şu noktaların ön plana çıktığını görebiliriz:

 

      1-Günümüzün gençlerinin bir kısmı  fiziki yaşlarının olgunluğunda değillerdir.Örneğin 17 yaşındaki bir genç bu yaşta olması gereken bir olgunluğa sahip değildir.Yaşının altında  ve çocuksudur.Oysa bir çoğumuzun ninesi belki de annesi bu yaşta evlenmiş koskoca aileyi ve evi idare etmiştir.

 

      2-Günümüzün bir kısım gençleri parçadan bütüne gidemiyor.Örneğin babası işsiz,amcası işsiz,dayısı işsizdir.Buna rağmen hayatın zor olduğunu kavrayamiyor.

 

      3-Günümüzün bir kısım gençlerinin amaç ve hedefi yoktur.Oysa amaç ve hedefi olmayan hiçbir varlık yoktur.Gençler lise son sınıfa  geldikleri halde hala kendilerine bir hedef çizmedikleri görülebiliyor.

 

      4-Günümüz gençlerinin bir kısmında sorumluluk duygusu gelişmemiştir.Oysa insanın ilk görevlerinden birisi de sorumluluktur.Dinimiz sorumluluk konusuna çok büyük önem vermiştir. İnsanın başta Allah'a olmak üzere Hz. Peygambere, kendisine, anne ve içinde yaşadığı topluma ve tabii çevreye karşı sorumlulukları vardır. Her insanın yaptıklarından sorumlu olduğu ve kıyamette hesaba çekileceği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: “Herkes yaptığının karşılığını görecektir.” Sorumluluğunun bilincinde olan bir insan, sahip olduğu nimetlerin de kıymetini bilir.

 

     5-Günümüz gençlerinin bir kısmında ‘Kaygı ve Dert edinme’ yoktur.Aslında kaygı, aşırı olmadığı sürece faydalıdır.Aşırı vurdumduymazlık ve rahatlık bize düşen görevlerin yapılamamasına yol açar.Örneğin son güne kadar sınav yerini öğrenme zahmetine girmemiş olan gençler,sınav saatini,otobüsün kalkış saatini dert edinmemiş olanlar çoğu zaman bunların kaçmasına sebebiyet verebiliyorlar.

 

     6-Günümüz geçlerinin büyük bir kısmı bilgi edinmek için değil diploma alıp para kazanmak için okul okuyor.Okullar ve dersler diplomaya giden yollar olarak düşünülüyor.Dolayısıyla ilim ve bilim öğrenmek için değil sınıfı geçmek için çaba sarf ediliyor.Bunun sonucu olarak da gençlerin ilimden yoksun,paragöz hale geldiklerini görüyoruz.Dünyevileşmenin ana sebebi de paranın birinci gaye haline gelmesidir.

 

    7-Günümüz gençlerinin bir kısmında edep ve haya noksanlığı vardır.Oysa edep ve haya insanın vazgeçilmez değerlerinin başında gelmektedir.  Haya   kelime olarak  Arapça ‘HAY’ kelimesinden gelir .Yani ruhun canlı kalması ,ruhun ölmemesidir.Nasıl ki bedenden can çıktığı zaman vücut  ölmüş sayılıyorsa ,ruhtan da haya,utanma ve edep çıkarsa aslında o ruh manen ölmüştür. Ve o ruhu taşıyan kişinin yapamayacağı kötülük yoktur ve her şeyi de yapar.

     Bütün kötülüklerin kaynağı hayasızlık ve edepsizliktir.Ku’an-ı Kerim de edep ve hayasızlıklarından dolayı helak olmuş olan toplumların örnekleri pek çoktur.Semud kavmi ,Ad kavmi,Lut kavmi v.b.bir çok örnekler vardır.” Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.(Nahl,90).

          Utanma ve hayayı çocuklarımıza daha küçükken öğretmeliyiz.Nasıl ki kek yaparken şekeri unuttuğumuzda kek piştikten sonra şekeri  kekin üstüne serpmemiz  aynı tadı vermiyorsa sonradan verilen terbiye de aynı sonucu vermez.Hatta  çocuklar büyüdükten sonra bazı manevi/soyut kelimeleri kavramada  zorluk çekerler.örneğin başkasının ağacından kopardığı elmaya ‘haramdır’ dediğimizde ‘ Çok güzel yıkadım ‘diyebiliyor.Çünkü o haramı pis kelimesiyle karıştırıyor.

UNUTMAYIN:Temelden verilmeyen dini bilgileri ve değerlerimizi çocuklarımız büyüdükten sonra onlara anlatmak ,doğuştan kör olan bir insana renkler hakkında bilgi vermek kadar zor olacaktır. 

Tüm Yorumları Göster (0)