Hamza Süngü

Es selam!

23 Eylül 2019 / Pazartesi 09:07:57 | YAZARLAR | Hamza Süngü

Külli iradenin ilk terennümü selam… Zât’a mahsus bilinmeklik muradının,bilme iştiyâkinin, nefesi rahmâninin ilk incisi, ilk tecellisi
 

ES SELÂM

Kendinde aradığını kendinde görme aşkıyla yine kendinde telaffuz ediş,küllî bir merak ve muhabbet,muhatabının kendinde olduğunu bilerek gâyr’i gözetmeksizin verilen,hâşa yaşanan !

 

ES SELÂM

Henüz hiçbir mevcut yok iken kendi vcuduna şehâdetin şarkısı,fısıltısı,sevdası sevdalısı…

 

ES SELÂM

Talebi doğuran ve yaratan kelâmın zuhuru ile kendiyle kendine aleyküm selâm.

 

ES SELÂM

Meleklerin dahi muhatap olamadığı bir cüretin mührü Adem’e. Kainatın dahi yaratılışından evvel Adem’in Havva’ya muhabbeti ve meftunluğu…

 

ES SELÂM

Havva’nın kıyamete kadar hep duysa hiç bıkmayacağı,usanmayacağı,adeta kendinin Adem için selâmet ve sükûn mahalli olduğunu belirtir hüküm.

 

ES SELÂM

Havva’da hükme mahkumiyet... Mahkum olmanın içindeki hürlük, Belî demekdeki bekâ… Habil ve Kabil meyvesinin neşvü nemâsına bahâne... Habil’in kurbanının niteliğini belirtir Emir ! Kabil’in isyanında cebr’i cemîl ! lakin Kabil’den gizli,Kabil’in kabiliyetine kapalı ! Habil ve Kabil soyundan işleyen Havva’lar ve oğullar manzumesinin sebebi…Anneler ve evlatlarında tecessüm eden merhamet ve şefkate aşinalık…Bebeklerin ten kokusu…Analarda endişe, oğullarda teslimiyet…

 

Beşere uyku, insana uyanmak, hayvana yaşamak...Alemdeki devam salâtının rükn’ü…Verenler ve alanlar arasında alışveriş...Vermenin alma, almanın verme olmaksızın bir anlam taşımayacağını belirten keyfiyet Selam…

 

Peygamber idrakine Cebrail…Bir veli kalbine Kelâm’ı ilâhinin vâridatı es selâm! Ve ulvi kaynaktan beslenen susuzlara serinlik,ilme tabiiyet,sevgi ve muhabbete mukabeledir selam !

 

Neye nefes, tele mızrap, söylenmiş ve söylenecek şarkıların çığlığı kulaklarda…

 

Bir çöl sıcağının yakıcı harareti altında, bir yudumcuk olsa diye hasretini çektiğimiz Su dahi selam değilmidir? Ağza selam, dile selam,vücuda selam.

Hayat gailesinin boğduğu ezilmiş ruhlarımızın birer Fatiha’sı mahiyetindeki yüzlerimize hasret kalan tebessüm,muhabbete susamış kalplerimiz için selam değilmidir?

 

‘’Önce selam sonra kelam demiş büyüklerimiz’’evvel emirde sözün hakikatine vâkıf olmazdan evvel söz söylemek pek muteber sayılmamış.yada şunu ifade etmek istemişler; Sizin tekellüm ettiğiniz kelamın evveli, ES SELAM’dır

 

Bir meyil zuhura,muhabbet kendine.aşkın aşinalık nisbeti zât’ı hakikinin vucud-u vahdetine ES SELAM

 

Ve aleyküm selâm

 

Hamza SÜNGÜ

 

Tüm Yorumları Göster (0)