Abdülvasih Duran

DOLUM YAPTIRINIZ

18 Ekim 2012 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Şehir içi belediye otobüslerine binerken kartınızdaki kontör azalmış ise şöyle bir ses işitirsiniz:?Dolum yaptırınız?.Eğer kartınızdaki kontör bitmiş ise bu kez de ?Kartınız yetersiz? uyarısını duyarsınız. Otobüslere binerken, bu anonsların insanı uyardığını ve tedbir almasını sağladığını düşündükçe hep aklıma İslam dinindeki ?TEBLİĞ? metodu geliyor. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle emrediyor:?Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.?(Al-i İmran-104).Yüce Allah?ın bizdenistediği bu hayırlıtopluluk, insanları kırmadan,üzmeden ikaz ederler ve hatalarını düzeltmelerine vesile olurlar.Çünkü ikaz etmenin de bir metodu vardır.Kur?an-ı Kerim, bu metodu bize şöyle açıklar:? (Ey Muhammed) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.?(Nahl-125)           

         Kur?an-ın ifadesiyle bu hayırlı  kişiler (topluluk) insanları şöyle ikaz ederler:

-Mü?min kardeşim  Namaz konusunda bazı noksan yönlerin var dolum yaptırınız(eksiğini tamamlayınız).

-Kardeşim,sizin çocuk terbiyesi noktasında  hatalarınız var,dolum yaptırınız.

-Siz ey Müslüman Ticari hayatınız pek İslam dinine uymuyor dolum yaptırınız.

-Sizin  yardımlaşma duygunuz zayıf, dolum yaptırınız.

-Siz komşuluk konusunda fazla dikkatli değilsiniz,dolum yaptırınız.

-Sizin dedikodu ve kalp kırma konularında eksikleriniz var, dolum yaptırınız v.b.

       Bu ve benzeri ikazları alan insanlar (kontör yüklemek için dolum merkezlerine gittikleri gibi )  alimlere/hocalara giderler.Çünkü bu emri bizlere Yüce Allah veriyor:??Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun?(Nahl-43)İşte alimlerimiz/hocalarımızde yükleme noktaları gibidirler.Nasıl ki yükleme noktaları olmazsa kontör yüklemek mümkün değilse alimlerimiz/hocalarımız da olmazsa bizleri ikaz eden ,doğruyu gösteren kimse olmaz.

    Kur?an-ı Kerim de ve Resulullah(sav)ın Hadisi Şeriflerinde İlim ve alimler övgüyle anlatılmaktadır.                                                                                                                                                                     KONU İLE İLGİLİ AYETLER :                                                                                                        

1-??Allah?a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.(Fatır-28).                                                                         

2-? De ki: ?Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.?.               (Zümer-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KONU İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER                                                                                       

   1- Ebud-Derda (ra)?dan Resûlullah (sav)ın şöyle buyurduğu rivayet edilir: ?Kim ilim öğrenmek için bir yol tutarsa, Allah da onu cennete giden yollardan birine dahil eder. Melekler, ilim öğrenmesinden hoşnut olarak o kimseyi korurlar. İlim öğrenen için göklerde ve yerde olanlar, hatta denizdeki canlılar bile istiğfar ederler. Âlimin ibadet edene üstünlüğü, dolunaylı gecede ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne de dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim ilme sahip çıkarsa  ,büyük bir nasip elde etmiş olur?                   (Ebu Davud-Tirmizi)                                                        

 2-Ebu Hüreyre (ra) ?Resûlullah (sav)?in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ?Hikmet, müminin yitiğidir. Mümin hikmeti nerde bulursa onu sahiplenir(Tirmizi)                                                       

        Alimlerin özellikleri arasında şunları sayabiliriz: Alimler zan(tahmin) ile hareket etmezler.Alimler ?benim dediğim doğru ama tek doğru benim sözüm değildir ?diyebilenlerdir.Alimler hoşgörü ve hoşu görebilenlerdir.Alimler mütevazidirler.Alimler kolaylaştıranlardır,zorlaştıran kimseler değildirler.Alimler çıkarcı, menfaatçı kimseler değillerdir.Alimler bildiklerini yaşayanlardır.Alimler bilmedikleri konularda susmasını bilenlerdir. Alimler dik  dururlar ama dikleşmezler.Alimler insanları ayakta tutmaya çalışırlar,insanların ayaklarını kaydırmazlar.                                                       

                                                                                                Şu hadisi şerifi her zaman hatırlayınız.

 İbn Amr İbnil-Âs?dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ?Allah, ilmi insanlardan söküp almak suretiyle yok etmez. Fakat ilim, alimlerin ölümüyle yok olur. Öyle ki, tek bir âlim kalmaz, halk da cahilleri (alim sanarak ilimde) önder edinir. Bunlar kendilerine sorulan meselelere bilgisizce fetva verirler. Hem kendilerini hem de başkalarını  yanıltırlar                           (Buhari-Müslim)

 

 

  

Tüm Yorumları Göster (0)