Recep Akakuş

Dipsizgöl ve Doğanyurdu

16 Aralık 2018 / Pazar 16:56:56 | YAZARLAR | Recep Akakuş

DİPSİZGÖL KÖYÜ

Dipsizgöl, İnegöl’ün güneydoğusunda yer almakta, engebeli ve de erozyona açık bir arazide kurulmuş bulunmaktadır. İnegöl şehir merkezine uzaklığı, 11 kilometredir. Deydinler-Eskiköy yolu üzerindedir. Yakın çevresinde Kestane Alanı, Karakadı, Soğukdere/Kazıklı, Deydinler ve İsaören köyleri yer almaktadır.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre toplam köy nüfusu, 735 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 394’ü kadın ve 383’ü erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 777 kişi olmuştur.

1927 yılında neşredilen Bursa Vilayet Salnamsi’ne göre Hicrî 1301, Miladî 1883 yılında İnegöl yöresine büyük bir göçmen kitlesi yerleştirilmiştir. Kayıtlara göre; Dipsizgöl Köyüne 59 hane, 214 kişi yerleştirilmiştir.

Dipsizgöl Köyü nüfusu,  bütünüyle, Bulgaristan kökenli muhacirlerden oluşmuştur. Köy arazisi, erozyona karşı dirençsiz bir yapıda olduğu için zaman zaman göçükler meydana gelmiş ve kaymalar olmuştur. Bu göçüklerden biri, su ile dolarak göl halini aldığından köye, Dipsizgöl adı verilmiştir. Köylü, geçimini çiftçilik yaparak sağlar.

DOĞANYURDU KÖYÜ

Doğanyurdu, İnegöl’ün güneybatısında ve Uludağ’ın kuzey eteklerinde yer almıştır. Engebeli bir araziye sahiptir. İnegöl şehir merkezine uzaklığı 9 kilometredir. Yerli köylerdendir. Yakın çevresinde, Sulu Köy/Süle, Paşaören/Kirles, Hoca Köy, Cerrah Kasabası yer alır. İnegöl ile bağlantısı, Cerrah, Suluköy ve Elmaçayır güzergâhı izlenerek sağlanır.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre toplam köy nüfusu, , 255 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 118’i kadın ve 116’sı erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 234 kişiye düşmüştür.

Doğanyurdu Köyü, tarihî bir kimliğe sahiptir. Bilindiği üzere eski Türklerde -özellikle Oğuzlarda- her boyun, yırtıcı kuşlar cinsinden bir simgesi bulunuyordu.

Doğan, şahin ve atmaca, kullanılan bu sembollerin başında geliyordu. Çünkü bu kuşlar, eğitildikten sonra hem avcılıkta kullanılıyor ve hem de haberleşme hizmetinde görevlendiriliyordu. Oğuzların Kayı Boyu, doğan kuşuna karşı derin ilgi duymuşlardır. Bundan dolayı; yetiştirilmesine ve de üretilmesine büyük önem veriliyordu.

İşte Doğanyurdu Köyü, bu cins kuşların üretim merkezi konumundaydı. Tarihî belgelerde köyün eski adı Alayna ve Köçekler diye geçmektedir ki her iki isimlendirme, doğan yavrularının üretim ve eğitimine işaret eylemektedir.

Bitki örtüsü bakımından çok zengin ve çeşitlidir. Her çeşit meyve özellikle kestane ve ceviz çoktur. Ziraat ve tarım işçiliği de yapılmaktadır.

Tüm Yorumları Göster (0)