Recep Akakuş

CUMHURİYET DEVRİNDE İNEGÖL’ DE EKONOMİ:

14 Mart 2021 / Pazar 11:58:16 | YAZARLAR | Recep Akakuş

1923-1950 yılları arasında Bedre ve Hocaköy derelerinin yataklarının değiştirilerek İnegöl’ün su baskınlarına karşı koruma altına alınması ve tabakhanelerin, kasaba dışına çıkarılarak bu yörenin iskâna açılması sağlanmıştır.

Osman Bey’in belediye başkanı olduğu 1903-1907 yıllarında 25 yataklı “İnegöl Hastahanesi”, tahıl ürünlerinin pazarlandığı “Tahıl Pazarı” inşa edilmiştir. Günümüzde bu tesislerin yerine “Çardak–Sosyal Tesisleri” kurulmuştur.

Toprak Mahsülleri’nin depolanması için de beton takozlar üzerine kurulan bir ahşap “Toprak Mahsülleri Ofisi”, tütün satışlarının gerçekleştirildiği “Tütün- Reji Binası”, Koza Hanı ve böcekhaneler, süthaneler, değirmenler, yağhaneler, kiremithaneler gazhâne, bu devrin ekonomik tesisleri olarak ortaya çıkmıştır.

1922 yılına gelindiğinde ise İnegöl’ün eşrafından Balkan kökenli İbrahim Bosnalı, Şakir Lakşe ve Zihni Efendi tarafından Kemalpaşa Mahallesi’nde ortaklaşa “Uludağ ve Karabel Ormanları Kereste Şirketi “ kurulmuş ve günde 500 adet yumurta sandığı üretilmiştir.

Aynı yıl içinde Orhaniye Mahallesi’nde de Arabacı İlyas Usta tarafından günlük 100 başlık kapasiteli “ Araba Başlık Atelyesi” kurulmuştur.

Ağaç sanayiî ile ilgili gelişmeler, bu dönemde hızla gelişmiş; kereste ve sandalye imalâtı, artmış ve Demircizâde Ömer Bey tarafından araba tekerleğinin “espit “ bölümlerini yapmak üzere “Lobuthane” tesisleri kurulmuştur.

1943 yılına gelindiğinde Hasan Efendi tarafından Cerrah Beldesi’nde kurulan sandalya fabrikasında; Bulgaristan’dan getirttiği bir İtalyan usta aracılığı ile sandalya imâlâtında yeni bir teknik uyğulanmış ve sandalyacılıktan iskelet koltuk imalatçılığına geçilmiştir.

1945 yılına gelindiğinde de Mehmed Güryıldız, ağaç sanayinde yeni bir aşama kat ederek mobilya üretim sürecine geçilmiştir.

 Mobilya üretiminde Mehmed ve Ahmed Güryıldız kardeşlerin yanı sıra Ali ve İbarhim Özyeşil kardeşleri de unutmamak gerekir.

Mobilya üretiminde ikinci kuşağı, Hakkı Maltepe ve İbrahim Ak oluştururken üçüncü kuşak mobilyacıları da İbrahim ve Yaşar Arabacı kardeşler ile Rasim Şişman ve Kemal Yüksel oluşturmuştur.

MOBİLYADA ENDÜSTRİLEŞME VE İNEGÖL (1953- 1990)

A)Kuruluş ve Başlangıç Dönemi.(1953-1965)

B) Yerleşme ve Gelişme Dönemi…. (1965-1975)

C) Olgunluk Dönemi………………. (1975-1985)

D) Endüstrileşme Dönemi………… (1985-1990)

(yarın devam edecek inşallah)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

 

Tüm Yorumları Göster (0)