Abdülvasih Duran

ÇOCUĞUNUZ KİMSESİZ KALSAYDI

30 Haziran 2011 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Bugün tarihte Çocuk Esirgeme Kurumu?nun kuruluş günüdür. Tarih:30 Haziran 1921.

Ülkenin o günkü koşulları incelendiğinde; Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu  bir çok cephede savaş vermektedir.

Savaşlar nedeniyle Osmanlı cepheye sürekli asker sevk etmektedir. Cephelerde savaşanların büyük bir çoğunluğunun şehit düşmesi sonucu ülkede kimsesiz çocuklar  sayısı ciddi oranda artmıştır.

Savaş sonrası toprak kayıpları yaşanmış.  Başta İstanbul olmak üzere Anadolu?da diğer iller büyük göçler almıştır. Bu durum, ailelerin sosyal ve ekonomik yönden çöküşüne neden olmuştur.

Kimsesiz çocuklar ve parşalanmış aileler sorununun büyümesi üzerine halkın girişimiyle çözüm arayışlarına girilmiş, girişimlerin yetersiz kalması üzerine Devlet kanalıyla çözümler aranmıştır. Devlet kanalıyla yapılan çalışmaların ilki II.Abdülhamit döneminde kurulan Darülhayr-ı Alidir.

Çocuk Esirgeme Kurumu, ülkemizin en büyük sosyal yardım  hayır kurumlarından birisidir. Bu kurumun ilk ismi Himaye-i Etfal Cemiyet?dir. Bu ad, dil devriminde ?Çocuk Esirgeme Kurumu?na? çevrilmiştir.

Kurumun en büyük görevi: yetim ve öksüz  kalmış, sahipsiz  yavruların  barınma, eğitim,sağlık vb hayati ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İnegöl?ümüzde bulunan  Yenice Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, bu kuruma bağlı çalışan önemli merkezlerden birisidir. Bugün yapılacak en anlamlı şeylerden biri: bu merkezi ziyaret etmektir.

Bugün olmasa da mutlaka bir gün, çocuklarınızla birlikte bu kurumu ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Ailesiz çocukları görüp ibret almakta fayda var. Temennimiz odur ki; Allah bu kurumlarımızı eksik etmesin. Kimseyi de muhtaç etmesin.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAKSINIZ?

 

Bugün Dünya Emekliler Günü. Her yıl 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri Emekliler Haftası olarak kutlanıyor. 30 Haziran da Dünya Emekliler Günü olarak ilan edilmiştir.

 

30 Haziran tarihinin emeklilik için önemi şudur: Atatürk bugünde emekli olmuştur.Mustafa Kemal Atatürk, 30 Haziran 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti Müdafai Milliye Vekaleti Zatiye Dairesi Erkan Şubesince hazırlanan kararnameyle emekli olmuştur.  Bugün hem Mustafa Kemal Paşa hem de İsmet Paşa?nın askerlikten emekliye ayrıldığı  gündür.

 

Şüphesiz, Ülkemizin kalkınmasına çok değerli katkıları olan emeklilerimize, işten güçten kesildiklerinde,  muhtaç oldukları yıllarda  en iyi hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.

Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını, devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, müreffeh bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir.

Çalışanlarımızın çoğu emekli olacağı günü hayal etmektedir. 15-20 yıl öncesinden ne zaman emekli olacağının hesabını yapanlar var. Ancak emekli olmanın, işten güçten kesilmenin de ayrı bir psikolojisi var.

 Bu süreci yaşamaya başlamak kolay değil. Bir tarafta emeklilik maaşının yeterli olup olmayacağı büyük bir sorundur. Diğer tarafta yılların alışkanlığı işinden ve iş çevresinden kopmak büyük bir sorundur. Emeklilğin başında büyük bir boşluk hissine kapılır insan. Bu yüzden emeklilerin çoğu başka bir iş ve meşguliyetle bu boşluğu doldurmaya çalışırlar.

İnsan anlar ki; asıl emeklilik karatoprağa düşünce başlıyor. Tüm emeklilerimizin gününü kutluyoruz.

 

PRENS SABAHATTİN KİMDİR?

Sosyolog ve siyaset adamı Prens Sabahattin 1877de İstanbulda doğdu. Padişah Abdülmecitin kızı ve II.Abdümecidin kardeşi Seniha Sultan ile Damat Mahmut Celaleddin Paşanın oğludur.

Babası 5. Murat?ı tekrar tahta çıkarmak için gizli faaliyette bulunmuştur. II.Abdülhamidin yönetimini beğenmeyip muhalif olan Mahmut Celalettin Paşa, 1899 yılında Fransaya kaçarken çocukları Sabahattini ve Lütfullahı da birlikte götürmüştü.

Sabahattin, Pariste siyaset adamları ve toplumbilimciler çevresiyle ilişkiler kurdu. Abdülhamidin saltanattan uzaklaştırılması, Meşrutiyetin ilanı amacıyla yurt dışında mücadele sürdüren sözde Türk aydınlarını bir araya getiren 1902deki Birinci ve 1907deki İkinci Jön Türk kongrelerini topladı.

 Teşebbüsi Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyetini kurdu. 1906 yılında Terakki dergisini yayımlayarak, yönetimde ademi merkeziyet ve iktisatta telebbüsi şahsi ilkelerini savundu.

23 Temmuz 1908de II.Meşrutiyetin ilanı ile sürgünde olanlar dönmeye başladı. Sadrazam Said Paşa, Prens Sabahattine mektup yazarak İstanbula dönmesini rica etti. Prens Sabahattin yurda döndükten sonra Selaniki Yanya ve Manastır Vilayetlerinde konferanslar verdi.İstanbulda Ahrar Fırkası adında bir siyasi parti kurdu. Fransadayken Le Play Sosyoloji Okulunun temsilcileri ile temas kurdu ve onların düşüncelerini benimsedi.

TARİHTE BUGÜN: 30 HAZİRAN 

Prens Sabahattin, 31 Mart Ayaklanmasından sonra tutuklandı. Mahmut Şevket Paşa ve Hurşit Paşanın yardımıyla serbest bırakıldı. Mahmut Şevket Paşanın vurulmasına adı karışınca Parise kaçtı. 1919 yılında savaşın bitmesiyle tekrar yurda döndü.

1920 yılında tekrar Avrupaya gitti. Cumhuriyetiin ilanından sonra Osmanlı Hanedanı üyesi olduğu için yurda bir daha dönemedi. Gittiği İsviçrede 1948 yılında vefat etti. Ölümünden sonra kemikleri 1952 yılında Türkiyeye getirilerek Eyüpe yerleştirildi. 

30/06/1921

 

Çin Komünist Partisi kuruldu.

30/06/1921

 

Mustafa Kemalin öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.

30/06/1924

 

İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler.

30/06/1927

 

Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa (İsmet İnönü) askerlikten emekliye ayrıldı.

30/06/1939

 

Meclis, Hatay Antlaşmasını onayladı ve 7 Temmuzda Hatay il oldu.

30/06/1943

 

Seyhan Barajı açıldı.

30/06/1948

 

Toplumbilimci ve siyasetçi Prens Sabahattin öldü.

30/06/1960

 

Kongo bağımsızlığını ilan etti. Başbakanlığa Patrice Lumumba getirildi.

30/06/1967

 

Hukukçu ve siyasetçi Profesör Doktor Yavuz Abadan. öldü.

30/06/1970

 

Dünyaya dönen Sovyet uzay aracı Soyuz IIdeki üç kozmonot ölü bulundu.

30/06/1972

 

Casusluk iddiasıyla yargılanan Nahit İmre idama mahkum oldu.

30/06/1996

 

Tuncelide PKK?lı terörist bir kadın karnına sardığı bombaları bayrak töreni sırasında patlattı. Olayda 6 asker şehit oldu.

30/06/1998

 

Petrol Ofisinin yüzde 51 hissesinin özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. Hayyam Garipoğlunun kazandığı ihale yolsuzluk nedeniyle iptal edildi.
Tüm Yorumları Göster (0)