Recep Akakuş

Çitli Köyü Tarihi-2

07 Ekim 2019 / Pazartesi 09:15:44 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri isimli  resmî kayıt incelenip tahlil edildiğinde açık seçik anlaşılıyor ki; günümüz Çitli ve Hamamlı köylerinin tüm arazileri, Mezra-i Ali Bey ve yenilenmiş adı ile Ahîler diye tespit ve tescil edilmiştir. Ali Bey’in çocukları olduğu anlaşılan Pervane ve Kara Bey, söz konusu mezraayı paylaşmışlar, Çamlık Deresi’nin batısı, Pervane Bey’in işletme sorumluluğuna bırakılmıştır.

Çamlık Deresi’nin doğu kısmındaki yerler ise Karabey’in evlatları olduğu anlaşılan Ahmed, Mahmud, Mustafa’ya kalmıştır. Bu geniş çiftlik arazisinin batı bölümündeki işletme merkezine bir Hamam inşa edilirken çiftliğin doğu bölümünde kalan diğer işletme merkezine de bir değirmen yapılmıştır ki günümüzde bu değirmenin bulunduğu yöre, Yanık-Değirmen ismiyle anılmaktadır. İki kardeşin işlettiği çiftlik anlamında bu yörenin tamamına, ilk yıllarda, Ehaveyn Çiftliği denmiştir.

Tahrir defterine göre Çitli Köyü, aynı zamanda derbentçi köylerdendir. Mızal Derbendi’ni korumakla yükümlü tutulmuşlardır. Eymür ve Kınık köylüleriyle birlikte Mızal Derbent’ini korudukları için tekâlif-i örfiye adı verilen devlet vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Buna karşın, kendilerine verilen arazinin gelirinden ve ormanları keserek meydana getirdikleri mezralardan da vergi ödememişler sadece İslâm’ın gereği olarak öşür ödemişlerdir.

Yerli köy olmasına rağmen -tanınmış- bir dede veya yatırları yoktur. Şu kadar var ki, Hamamlı Köyü ile birlikte iken ve Ehaveyn Köyü olarak anılırken Çamlık Dedesi denen dinî nitelikli kişi, bunların da dedesi olmuştur.

Eski günlerin hatırasını yansıtan ve günümüze aktaran belge ve kanıt, Yanık Değirmenin yakınında Karabey Mezarlığı ve Ören Yeri isimleri, hâlâ halk dilinde yaşamaktadır.

Diğer yandan Deydinler, Alibeyköy, Çandır Köprüsü, Vakıf Çeşmesi, Çitli Maden Suyu ve Kınık Köprüsü güzergâhını izleyen ana yol, Çitli köylülerinin sorumluluğuna verilmiştir.Korumakla görevli oldukları Mızal Derbendi ise Gündüzlü-Hilmiye-ılıca/Oylat Kaplıcası-Saâdet Köy-Kazmıt Deresi ve Kazmıt Yaylası güzergâhıdır.

Abdülaziz devrinde devletçe Çitli Maden Suyu ile ilgilenilmiş ve buraya gerekli tesisler yapılmış ise de bunlar, bütünüyle günümüze intikal eylememiştir. Alıntı belgeler bölümünde görüldüğü üzere İstanbul’da kurulmuş olan bir ticarî şirket burasını yıllarca işletmiştir.

Bu devirde Çitli Maden Suyu tesisleri, Çitli Köyü içinden geçen bir ara yol ile Kurşunlu-İnegöl hattını oluşturan anayola bağlanmış ve tesisler, dış dünyaya açılmıştır. Açılan bu ara yol ile Küçük Yenice Köyü ile Çitli Köyü de birbirine bağlanmıştır. Ancak günümüzde hem maden suyu tesisleri, hem de bu yol, ihmal ve iptal edilmiştir.

Tüm Yorumları Göster (0)