Abdülvasih Duran

Cihad Ve Şehitlik

17 Ekim 2019 / Perşembe 10:44:33 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Cihad ve Şehitlik İslami kavramlardır.O nedenle sadece İslam dini ve Müslümanlar için kullanılır.

    Cihad  Arapçada c-h-d  kökünden türetilmiştir.Anlamı   "gayret etme", "bütün gücünü kullanma"  ve “Allah yolunda gösterilen  fedakarlığın”  genel adıdır.  Daha açık bir ifade ile Allah  tarafından bizlere verilmiş olan bedenimizi, malımızı ve zihnimizi Allah yolunda kullanmak, o yolda feda etmektir. Cihâdın gayesi, yeryüzünden fitneyi kaldırmak ve hakkı yüceltmektir. İslâm'da cihad, öldürmek ve yağma yapmak  değil: bunları ortadan kaldırmak için yapılır. Müslüman olmayanları zorla İslâm'a sokmak yoktur. Müslümanlar savaşı istemezler. Ama savaş vukû bulunca sabır ve metanetle savaşırlar. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.): "Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Fakat düşmanla karşı karşıya gelirseniz sabrediniz, direniniz. " O nedenle Resulullah (sav) dönemindeki Bedir,Uhud ve Hendek savaşları hep o dönemin Mekkeli müşriklerin saldırısıyla vuku bulmuştur.Ülkemizi işgal eden İngiliz,Fransız ve Yunan ‘a karşı gösterdiğimiz direnç bir cihaddı.Çanakkale zaferi cihad ruhuyla kazanılmış bir zaferimizdir.

      Şehitlerimizi rahmet ve minnet ile hatırladığımız bu günlerde özellikle cihadı ve şehitliğin ne kadar yüce bir değer olduğunu yeni nesillerimize öğretmemiz gerekir.

      İslam alimleri cihadı şu bölümlere ayırmışlardır:

1-NEFSİMİZE KARŞI CİHAD:En zor ve en güç cihad, insanın nefsiyle ve nefsinin arzularına karşı yaptığı cihaddır. Müslüman, gerçek cihadı nefsine karşı verir. Nefsine karşı cihadı kazanamayan, düşmanın karşısına çıkmak için kendisinde güç ve cesaret bulamaz." Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir" hadîsi de aynı manayı ifade etmektedir.

2- İLİM İLE CİHAD:Cihad'ın başka bir çeşidi de ilim ile yapılan cihaddır. Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi cehalettir. Doğruya bulmak isteyen herkesin cehaletten kurtulması, ondan uzaklaşması gerekir.Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:"Ey Muhammed! İnsanları Rabbi'nin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir. " (Nahl /125).Tebliğ  ilim ile yapılan bir cihaddır.

3- MAL İLE CİHAD: Yüce Allah’ın insana ihsan etmiş bulunduğu mal ve servetin yine Allah (c.c.) yolunda harcanması demektir.Bilindiği gibi dünyada her iş para ile yapılmaktadır.  Bunun için mal ile cihadın önemi büyüktür. Müslümanların, İslâm'ın yücelmesi ve zaferi için her türlü mal, servet ve paralarını bu yolda fedâ etmeleri mal ile cihaddır.Bu konuda Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, (mücâhidlere) yer veren ve yardım edenlerin hepsi birbirinin dostlarıdır. " (Enfal, /72).

"...Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşın. Bilseniz bu sizin hakkınızda ne kadar hayırlıdır. " (Tevbe, /41).

"Allah, mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. " (Nisâ, /95).

4- CAN İLE CİHAD :Yüce Allah şöyle buyurmuştur:"Sizinle savaşanlarla; Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin.Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez" (Bakara, /190) Abdullah b. Mes'ud şöyle anlatıyor: "Rasûlullah'a: -Yâ Rasûlallah, Allah katında hangi iş daha sevimlidir? diye sordum. -Vaktinde kılınan namazdır, dedi. -Sonra hangisidir? dedim. -Anne ve babana iyilik etmendir, buyurdu. Sonra hangisidir? sorusuna da: -Allah yolunda cihaddır, cevabını verdi." (Buhârî, Cihad, 1)

Ebû Zerr (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir: "-Ya Rasûlallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmektir" buyurdu. (Riyâzü's-Sâlihîn, II, 531).

Bir adam Peygamberimiz (s.a.s.)'e geldi ve: "-İnsanların hangisi efdaldir?" diye sordu. Rasûlullah: "-Allah yolunda malı ve canı ile cihad eden mümin kişidir" buyurdu (Buhârî, Cihad, 2)

ŞEHİTLER İKİ ŞEKİLDE ÖLMEZLER:

1-Allah katında diridirler.Onlara ölüler demeyiniz.

2-Her şehit kendisinden sonra binlerce insanın hakka yönelmesine sebep olur.Toprağa düşen bir buğday danesi bire 700 vermiyor mu?

                                                                                          Abdulvasih DURAN

 

 

 

   

Tüm Yorumları Göster (0)