Recep Akakuş

ÇELTİKÇİ KÖYÜ

05 Aralık 2018 / Çarşamba 18:05:47 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Çeltikçi Köyü, İnegöl’ün güneybatısında ve şehir merkezine mücavir bir alanda yer almıştır. İnegöl şehir merkezine uzaklığı, 4 kilometredir.

Yakın çevresinde Hoca Köy, İsaören köyleri ile Cerrah Beldesi bulunmaktadır.

 1990 yılı genel nüfus sayımına göre toplam köy nüfusu, , 855 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 523’ü kadın ve 523’ü erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, , 1046 kişi olmuştur.

Köy arazisinin tümü, ovadadır. Adından da anlaşılacağı üzere pirinç üretim alanıdır.

Hoca Köy Deresi, bir kanal açılarak Akdere/Cerrah Deresi’ne bağlanmış ve su baskınlarına karşı hem İnegöl ve hem de Çeltikçi Köyü, korunmuştur.

Açılan bu kanal, günümüzde Ali Ağa Deresi olarak anılmaktadır.

Tarihî belgelerde bu köyün adı, Ulu Çeltikçi diye tespit ve tescil edilmiştir. Osmanlı’nın kuruluş döneminde bu köy, dirlik olarak –evvela–Yusufca ve Celalce isminde iki kişiye tahsis edilmiştir.

Daha sonraki yıllarda burası, Kütahya kadısı İshak Fakîh’e yurt olarak tahsis olunmuştur.

Fatih Sultan Mehmet devrine gelince de İshak Paşa’nın İnegöl’de yaptırdığı külliyeye vakfedilmiştir.

 Bir diğer ifade ile Çeltikçi Köyü, İshak Paşa vakfıdır.

Burada şu husus, iyi anlaşılmalıdır ki Osmanlı sisteminde -büyük ölçüde- toprak ve arazi mîrîdir yani devlete aittir. Gelirleri, kişi ve kurumlara tahsis edilebilmektedir.

Bundan dolayı Çeltikçi Köyü vakıftır deyince, mülkiyet tahsisi değil, devletçe alınması ön görülen vergi gelirinin, vakfa tahsisi, anlaşılmalıdır.

Tarihî süreç içinde Çeltikçi Köyü’nün nüfusu, değişime uğramıştır. Günümüzde Çeltikçi Köyü nüfusu,Bulgaristan kökenli muhacirlerden oluşmaktadır.

Akhisar, Bedre, Adabîni köylerinde olduğu gibi 93 Muharebesi’nden sonra vuku bulan göç sırasında bu köylere devletçe göçmenler yerleştirilmiştir.

Çeltikçi Köyü verimli bir arazi üzerinde bulunduğu için tarım ürünlerinin her çeşidi, meyve ve sebzenin her türü, yetiştirilmektedir.

Tüm Yorumları Göster (0)