Abdülvasih Duran

BENİ HATIRLADINIZ MI HOCAM

01 Aralık 2011 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

            Hayatımızdaki bütün meslekler elbette değerlidir ve her birine de ayrı ayrı ihtiyacımız vardır.Mesleklerden biri olmazsa işler aksayacak ve hayatımızı düzgün sürdürmemiz mümkün olmayacaktır.Her insan seçtiği mesleği severek seçmişse ve severek yaparsa hem ondan lezzet alacak, hem de hayatı boyunca yaptığı işten dolayı mutluluk duyacaktır.İşte bu mesleklerden birisi de öğretmenliktir.Hemen hemen herkes saygı duyar ve değerini bilir.Öğretmenliği seçen ve yapan insanlar mutlu ve huzurludur.Çünkü insan yetiştiriyor ve  toplumu inşa ediyor.

          İslam dini eğitime, öğretime ve öğretmene büyük değer vermiştir.?bana bir harf öğretenin kölesi olurum? düsturunu sanıyorum duymayan yoktur.İslam dininin öğretmene verdiği değer   eğitim ve öğretime verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Kur?an?ın ilk inen ayetinin ?OKU? olması  23 yıl süren  Kur?an?ın ana çizgisini  ortaya koymaya yetiyordu zaten.İlk inen ayetler şöyleydi:? Yaratan Rabbinin adıyla oku O, insanı ?alak? dan yarattı. Oku Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.?(ALAK,1-5).Bu ayetlere (Kur?an?daki  metnine) baktığımız da  2 kez ?İKRA?(oku) fiili,2 kez ?ALLEME? (öğretti) fiili ve 2 kez de?RAB? (Rabbin ,yani seni terbiye eden) kelimelerinin kullanıldığını görüyoruz.Daha ilk  inen 5  ayette bu kadar eğitim ve öğretim kelimelerinin kullanılmış olması İslam dininin  ilme ve bilgiye ne kadar önem verdiğini fazlasıyla göstermektedir.

        İslam dininin bilgiye/ilme verdiği önem ile yabancı kültürün ilme verdiği önem farklıdır.Bu farklardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

1-Rahman suresinin ilk iki ayetinde:?Rahmân Kur?an?ı öğretti.? buyurarak Allah?ın ?Rahman? sıfatının kullanıldığını görmekteyiz.Bize verilen mesaj şudur;Eğitim ve öğretim ancak şefkat ve sevgi ile olur.Yani bilgi öğrenmede sınır ve sinir yoktur.

2-?Allah Adem?e bütün varlıkların isimlerini öğretti??(Bakara-31).Böylece  melekler bilen bir Hz.Adem?e secde etmişlerdi İlk insan bilgili bir insandı. Onun için insanlığın başlangıcı  ilkel değil tam tersine medeni bir başlangıçtı.

3-Kur?an-ı Kerim bizlere bilginin yollarını,bilgiyi elde etme şeklini ve çevrede gördüklerimiz üzerinde tefekkür etmemizi araştırma yapmamızı istemektedir.?Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.?(Al-i İmran-190)

4-Kuran?a göre varlıkların tümü öğrenmenin araçlarıdır. Karga bile öğreten bir unsurdur (Kabil?e yol göstermişti) ?Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. ?Yazıklar olsun bana Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?? dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.?(Maide,31).Sivrisinek bile öğrenmek isteyenler için bir öğrenme yoludur.?Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez??(Bakara,26).

5-Yabancı kültür bilgiyi varlıkları anlamak için değil, varlıkları kullanmak için alır.Bizim kültürümüz ise varlıkları anlayarak kullanma üzerine kurulmuştur.Tıpkı çocukların kardan adam yaparken ve kar topu ile oynarken karın nereden geldiğini düşünmedikleri gibi yabancı kültür de Yaratıcıdan habersiz bir ilim kullanır.

6-Yabancı kültür tek dünyalı bir eğitimi benimser. Onun için tek dünyası olanın  çift yüzü olur.Oysa bizim kültürümüz  2 dünya üzerine kuruludur.İki dünyası olanın  tek yüzü olur.

7-Yabancı kültür bilgiyi dünyevileştirmiştir. Bilgi sadece iş sahibi olmak ve meslek sahibi olmak için kullanılmaktadır.Oysa bizim kültürümüz de ilim hem dünya hem de ahireti kazanmak içindir.Ondan dolayı bilgi insana ?eşrefi mahlukat (yaratılmışların en üstünü) olduğunu, ahseni takvim  (en güzel varlık) olduğunu öğretir.Ayrıca bizim kültürümüz bize,?insan insanın kurdu? olmadığını bilakis ?insan insanın cenneti kazanma sebebi? olduğunu öğretir.

8-Yabancı kültür sadece kar ve zararı düşünür.Bir şey karlı ise o mübahtır, yapılabilir.Oysa bizim kültürümüzde kar ve zararın yanısıra helal ve haram vardır.Eğer bir iş bireye ve topluma zarar veriyorsa istediği kadar kar getirsin o yasaktır ve yapılamaz.

9-Yabancı kültür öğretmeni bir CD gibi görür.İşi bittikten sonra  unutur. Oysa bizde öğretmen ?kölesi olunacak kadar? değerli ve unutulmazdır.Hangimiz öğretmenlerimizi unuttuk. Şu cümleler uzun yıllar sonra karşılaşan öğrenci ve öğretmeni arasında geçen ne kadar güzel ve ne kadar  duygu yüklü cümlelerdir.

-Beni hatırladınız mı hocam?

-Aaaa  ,sen 315 Ahmet değilmisin?

 

                                                                                              

Tüm Yorumları Göster (0)