Abdülvasih Duran

ALLAH KİMLERİ SEVER?

14 Şubat 2018 / Çarşamba 18:26:39 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Allah kimleri sever? sorusu, hemen hemen herkesin cevabını kolaylıkla vereceği bir sorudur.Allah iyileri sever,kendisine gerçek kulluk yapanları sever v.b. cevaplar akla gelir.Bu tür cevaplara icmali yani genel  cevaplar denir.Bir de tafsili bölüm vardır.Yani ayrıntılar bölümü.İşte Kur’an bu ayrıntıları açıklar ve bunlara önem verir.

        Kur’an’ın “Allah kimleri sever?”sorusuna verdiği cevapların bir kısmı şunlardır.

        1-Yüce Allah, Resülune itaat eden ve O’na uyan kimseleri sever.Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:” De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi  sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Ali İmran,31).Bu ayette Yüce Rabbimiz kesin bir şekilde Resulullah’a(sav) itaat etmemizi ve O’na uymamızı emretmektedir.

     Özellikle günümüzde ortaya çıkıp Peygamberimizin Hadislerine şüpheyle bakan hatta kabul etmeyen ,’Kur’an bize yeter’ deyip sünneti dışlayan bu tür insanlara verilmiş en güzel cevaptır.Kur’an, mucize olduğunu bir kez ortaya koyarak adeta 1400 sene öncesinden günümüzün bu insanlarına cevap vermiştir.

     Şunu iyice bilmek gerekir ki Peygamberi örnek almadan dini yaşamak mümkün değildir.Hem nasıl yaşanır ki?Çünkü Kur’an da geçen emirlerin yapılış şeklini Hz.Peygamber (sav) göstermiştir.Kur’an’da ibadetlerin yapılması için emir vardır ancak nasıl yapıldığını Resulullah’tan (sav) öğreniyoruz.

     Şu gerçeği unutmamak lazım ki Kitabı olmayan peygamberler çoktur ama Peygamberi olmayan hiçbir  kitap yoktur.Çünkü Kitap verilmeyen bazı Peygamberler kendilerinden önceki Peygamberin kitabını takip etmiş ve uygulamıştır.Ancak Peygamberi olmayan hiçbir kitap inmemiştir.Çünkü o kitabı anlatacak ve uygulayacak bir Peygambere ihtiyaç vardır.

     

        2-Allah sözünde duranları ve müttakileri sever.Bu konudaki ayet-i kerime şöyledir:”

 Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları (müttakileri) sever.”(Al-i İmran,76).Yüce Rabbimiz söz vermenin önemini başka ayetlerde de dile getirmiştir.Özellikle günümüz de söz verme konusuna çok önem verilmediğini görüyoruz.Ya verdiğimiz sözlerimizi unutuyoruz  veya söz verdiğimiz halde bilerek yerine getirmiyoruz.Oysa başka bir ayette de Yüce Allah şöyle buyuruyor:”… verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur”(İsra,34).

       

         3-Allah,kendi yolunda infak edenleri,öfkelerine hakim olanları ve affedicileri sever:” Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları sever.”(Al-i İmran,134).

     

         4-Allah adaleti ve adil mü’minleri sever:”… Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.(Maide,42).

     

          5-Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever:”… Şüphesiz Allah

çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever”(Bakara,222).Çünkü tövbe manevi temizliktir,temizlenmekte maddi temizliktir.Bu iki temizlik bir araya geldiğinde insan maddi ve manevi alanda tertemiz bir insan olur.

 

          6-Allah sıkıntı zamanlarında birlik ve beraberlik içinde olup tefrikaya düşmeyen ve sabreden mü’minleri sever:” Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin.

Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”(Enfal,46).

“Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever”(Al-i İmran,146).

 

Tüm Yorumları Göster (0)