Abdülvasih Duran

Alimlerin Azlığı Müslümanların Çaresizliği

19 Aralık 2019 / Perşembe 10:18:16 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

           Her müslümanın şu zamanda düşündüğü ve sorduğu tek şey “1400 senedir Dünyaya hakim olan, Asrı Saadet gibi bir toplum kuran, 7 kıtada hüküm süren  ve gittiği  her yerde alkışlarla karşılanan  Müslümanlar, neden bu son yüz yılda hep kan ve göz yaşı dökmektedir?

            Rabbimizin kimseye haksızlık etmediğini/etmeyeceğini biliyoruz:

-“Bu, kendi ellerinizin (önceden yapıp) gönderdiklerinin karşılığıdır.” Allah, kullara asla zulmedici değildir.”(Ali İmran,183).

-“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir”(Fussilet,46).

            Peki o zaman neden hu hale düştük?

Bunun elbette ki tek bir sebebi yoktur.Bir çok nedenleri vardır:

           Öncelikle aklımızı başkasına kiraya verdik:Yani aklımızı kullanmayı bıraktık.Oysa Rabbimiz aklımızı kullanmamızı bizden istemektedir:”

-“Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.”(Bakara,247).

-“Bu Kur’an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”(Sad,29).

-O (Allah ) akıllarını kullanmayanları murdar kılar”(Yunus,100).

 

      Müslümanların  diğer en önemli hatası ilmi terk etmeleridir.Oysa Dünya’ya ilim ile hakim olmuşlardı.Çünkü ülkeler kılıç ile fethedilse de ilim ile yönetilir.İlim yerine hikaye hurafe ve rüyalarla uğraşmaya başladılar.Oysa  Kur’an’da bir çok ayet  ve Resulullah (sav) in  bir çok hadisleri ilmi teşvik etmiştir.:

-“De ki:Ey Rabbim!İlmimi artır”.(Ta-Ha,114).

-“…Allah’tan ancak; kulları içinde ancak ilim sahipleri korkar…”(Fatır,28).

-“De ki:Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(Zümer,9).

       Müslümanlar ilim ile gereği gibi uğraşmayınca hakiki alimler de yetişmedi.Günümüz de çeşitli İslami gurup ve meşreplerin ve de bunların başında bulunanların fikirlerinde bir çok yanlışlık ve eksiklikler vardır.

-TARİHSELCİĞİ BENİMSEYENLER:Bunlar Kur’an ayetlerinin bir kısmının günümüze hitap etmediğini ve bu tür ayetlerin 1400 yıl öncesini ilgilendirdiğini söylerler.Oysa bu inanç yönünden çok tehlikelidir.Çünkü bu fikir Kur’an’ın bir bölümünü inkar etmek anlamına gelir:”… Yoksa siz Kitab’ın  bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?” (Bakara,85).

-HADİSLERİ İNKAR EDENLER:”Bize Ku’an yeter” diye ortaya çıkan guruplardır.Oysa herkes bilir ki Kur’an ibedetleri emreder ancak yapılış şeklini Peygamberimizden (sav) öğreniyoruz.Kitabı olmayan Peygamberler vardır,ancak Peygamberi olmayan hiçbir Kitap yoktur.

Peygamberimiz (sav) Kur’an’ın yaşayan tefsiridir.Kur’an’ın tefsirini insan şekline çevirseniz Hz.Muhammed (sav) in hayatı ortaya çıkar.Hz.Muhammed (sav) in hayatını kitaba çevirseniz Kur’an’ın tefsiri ortaya çıkar.

     Ayrıca Kur’an’da Peygamberimize uymamızı isteyen çok sayıda ayet vardır.

-HURAFECİLER,HİKAYECİLER:Bu guruplar ayet ve sahih hadislerin ötesinde kendi hurafelerine göre bir din ortaya koymuşlardır.Hadis inkarcılarının tersine bunlar da zayıf,uydurma v.b.ne kadar kaynağı belirsiz hadis varsa hepsini  kullanmaktan çekinmemişlerdir.Sohbetlerinde anlattıklarının bir çoğunun sağlam kaynaklarla hiçbir alakası yoktur.Kendileri ne kadar günahkar olursa olsunlar bağlı bulundukları kişi/kişiler tarafından ahirette kurtarılacaklarına inanırlar.

       Oysa ,FETÖ’cüleri hep beraber lanetlememizin bir sebebi de  ter dökmeden soru çalarak,adamlarını kayırarak işe sokmaları değilmiydi?Bu durumu hepimiz lanetledik ve nefret ettik.

       FETÖ  metodu dünyada kötü de  ahirette  normal mı?Günahın ne kadar çok olursa olsun,ibadetin ne kadar yetersiz olursa olsun meleklere “ben şuraya bağlıyım deyince hemen seni serbest bırakırlar” anlayışı FETÖ’culuğun ahiret versiyonu değil mi?

      Gerçek Müslüman hem dünyada hem de ahirette FETÖ’cülüğün ve benzerlerinin her çeşidine karşıdır ve reddeder.

Tüm Yorumları Göster (0)