Recep Akakuş

Ak Parti İktidarında İnegöl

12 Haziran 2020 / Cuma 01:26:13 | YAZARLAR | Recep Akakuş

İnegöl’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk ilçe teşkilatını Bursa’nın eski belediye başkanlarından İnegöl kökenli Merhum Hikmet Şahin kurmuştur. Merhum Hikmet Şahin Bey, ilâhiyatçı bir eğitimci idi. Fazîlet Partisi listesinden seçilerek İnegöl belediye başkanı olmuş idi . Söz konusu parti kapatılınca Hikmet Şahin Bey, Ak Parti’nin İnegöl ilçe teşkilâtını kurmuş ve ilk yapılan yerel seçimde de İnegöl belediye başkanı olmuştur.

İnegöl belediye başkanı olarak göreve başladığı andan itibaren, öncelikle, selefleri tarafından başlatılmış fakat tamamlanmamış işleri, süratle tamam lamıştır. Ardından da hem “İnegöl Büyük Sanayii” ve hem de “İnegöl Organize Sanayii” bölgesinde alt yapı çalışmalarını yeni baştan dizayn ederek ihtiyaç duyulan gelişmelere açık olarak imar planlarını hazırlatmıştır.

Bu cümleden olmak üzere; İnegöl’ de büyük bir fuaralanı inşa ettirmiştir. İnegöl‘de yeni hükümet konağı inşa edilerek kaymakamlık, buraya taşındıktan sonra eski hükümet konağına İnegöl belediye başkanlığı taşınmış olmakla birlikte burası, beledî hizmetler için yeterli olmadığından eski sebze ve meyve pazarına yeni ek belediye binasını ve de çarşısını inşa ettirerek halkın hizmetine sunmuştur.

Ayrıca yeni belediye binasının müştemilatı olarak modern bir kültür merkezini de İnegöl’e kazandırmıştır. Eski zahire pazarında inşa edilmiş olan “Çardak Belediye Sosyal Tesileri”, yeni İnegöl otogarı, yeni hal binası, modern tesislere sahip yeni bir mezbaha da Merhum Hikmet Şahin Bey’in İnegöl belediye başkanı olduğu dönemde ortaya konmuş önemli beledî hizmetlerdir.

İshakpaşa Camii ve Külliyyesi’nin çatısını oluşturan kubbe kurşunlarının yenilenmesi, eski belediye binasının, ”Kent Müzesi” yapılmak üzere; restore edilmesi ve bu müzede teşhir olunacak tarihsel nitelik taşıyan araç, gereç, belge ve de dökümanların temini amacı ile alt yapı çalışmalarının İshak Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kenan Kahraman eliyle başlatılması da yine bu dönemde planlanmıştır.

İnegöl’lülerin su ihtiyacını karşılamak üzere; derin su kuyuları açılmış ve belediye halk ekmek fırınları kurulmuştur. Doğal gazın İnegöl’de de kullanılmasını sağlayacak alt yapı çalışmaları planlanmış ve “Sosyal Konut Alanı” olarak belirlenen bölgelerdeki imar çalışmaları, tamamlanmıştır. İmara açılması yönünden mücavir alanlarla ilgili geleceğe yönelik yeni değerlendirmeler yapılarak, çevre-yolu projesi, bu dönemde canlı bir konu olarak daima gündemde tutulmuştur.İnegöl belediye başkanlığını Hikmet Şahin Bey’den devir alan Ali Nur Bey’e gelince şüphesiz oda Ak Parti listesinden İnegöl belediye başkanı seçilmiştir.

O da “hayrül-halef” olarak işe Merhum Hikmet Şahin Bey’in bıraktığı yerden hizmete başlamıştır. Öncelikle, alt yapısı evvelce hazırlanmş olan “kent-müzesi” oluşturma çalışmalarını tamamlamış ve bu değerli kültür merkezini halkın hizmetine açmıştır.

Tıpkı selefleri belediye başkanları gibi o da İshakpaşa Cami ve Külliyesi çevresinde yeni düzenlemeler yapmış; “Eski Bedesten” diye anılan kapalı çarşının çelik kontrüksüyondan yapılmış olan çatısı yeni baştan dizayn edilmiş ve de geliştirilerek bedesten alanı genişletilmiştir.

Diğer yandan “Belediye Bedesteni” adıyla anılan yeni belediye çarşısı ile de son drece önemli ve de değerli çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle -aslında- İshakpaşa vakıfları arasında yer alırken şahıs mülkiyeti haline gelmiş olan dükkânların ve de İshakpaşa İlk Öğretim Okulu’nun, ortadan kaldırılarak buraya nostaljik ve de tarihsel bir atmosfer oluşturan ahşap kaplamalı yeni tesislerin inşa edilmesi ve İshakpaşa Camii ve Külliyyesi’nin çevresinin genişletilmesi, son derece isabetli olmuştur. Bu konuda belediye başkanı Sayın Ali Nur Bey’i candan kutluyorum.

Hele yeni oluşturulan nostaljik nitelikli tesislerin dizayn şeklini ve bu alanın Belediye Kapalı Çarşısı ile irtibatlandırılması son derece isabetli olmuştur. Belediye Çarşısı’nın doğu kapısı kenarında yer alan yıkık saat kulesinin ihyası da son derece isabetli olmuştur. Bu nedenle de hem başkanı ve hem de bu nostaljik projeleri, yapıp hayata geçirenleri tebrik ediyor ve sayğı ile selamlıyorum. (DEVAM EDECEK)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)