Recep Akakuş

1950 Sonrasında Alınan Göç Ve İnegöl

09 Temmuz 2020 / Perşembe 09:16:38 | YAZARLAR | Recep Akakuş

1940-1945 yılları arasında patlak veren İkinci Dünya Savaşı sırasında -fiilen- savaşa girilmemekle birlikte konjöktör gereği alınan tasarruf tedbirleri yüzünden milletçe büyük sıkıntılar çekilmiştir. 1945 Yılına gelindiğinde; dünya siyasetini belirleyen Amerika Birleşik Devletleri, ”Birleşmiş Milletler “şemsiyesi altında yeni bir dünya düzeni kurulmasını sağlamıştır.

İmzalanan Sanfiransisko Antlaşması’nın tabii bir sonucu olarak Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş ve 1946 Yılından itibaren çok partili yönetime geçilmiştir.

Alınan Marşal yardımı ile Türk toplumu, yeniden dizayn edilmiş ve 14 Mayıs 1950‘de yapılan millet vekili seçiminde : Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşlarının temsil etmiş olduğu Demokrat Parti kazanarak Demokrat Parti, iktidara gelmiştir. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra, şehir ve kasabalar, köye ve de köylüye açılmıştır.

KÖYDEN ŞEHİRE GÖÇ

Bu cümleden olmak üzere; İnegöl coğrafyasında yer alan köylerden - manav olsun muhacir olsun- her köyden İnegöl kasaba merkezine göçmen akını başlamıştır.

Vuku bulan bu göçler nedeniyle İnegöl kasaba merkezinde yeni yerleşim alanları oluşarak mahalleye dönüşmüş ve eski mahallelerin de nüfusu, hızla artmıştır.

BALKAN MUHACİRLERİ

Diğer yandan 1950-960 yılları arasında komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan ile aramızda oluşan konjöktörel durum gereği, Bulgaristan ve Yunanistan’dan ülkemize kitlesel göçmen akınları olmuş ve parçalanmış aileler, birleştirilmiştir.

İnegöl ilçe merkezinin nüfusu, aldığı iç ve dış göç ile o kadar sür’atle artmıştır ki yerel yöneticilerin, beledi hizmet amacıyla yaptıkları, bütün gelişim planları, yetersiz kalmıştır. 1960 Yılından sonra devlet desteğine dayalı olarak yerel ve genel yönetimce ortaya konan çalışmalar sonunda İnegöl coğrafyasında yıllardan beri süre gelen ziraat ve tarıma dayalı ekonmik yapı değiştirilmiştir.

Kereste ve mobilya ağırlıklı olmak üzere; İnegöl’de sanayî, süratle gelişmiştir.1970’li yıllarda “İnegöl Organize Sanayi Bölgesi” de kurularak faâliyete geçirildikten sonra İnegöl’ün Ekonomik yapısı, daha da değişmiş ve de gelişmiştir. Bu durum, sosyal hayatı, derinden etkilemiş ve de değiştirmiştir.

BİRÇOK İLDEN BÜYÜĞÜZ

Günümüzde İnegöl idârî yönden ilçe statüsünde olmakla birlikte nüfus kesafeti açısından bir çok il’den daha fazla nüfusa sahip olmuştur. Yerleşim alanı itibariyle mücavir alanlarda yer alan köyler dahî bundan geniş ölçüde etkilenmiştir.

Söz gelimi : başta Çeltik Köyü olmak üzere; Hocaköy-İsaören Köyü –Deydinler Köyü -Alibey Köyü-Şıbalı Köyü -Kozulca Köyü – Hamzabey Köyü- Şehitler Köyü ve Akıncılar Köyü, İnegöl kasaba merkeziyle ortak bir sosyal hayatı paylaşmaya başlamıştıır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)