İl olma konusu hiç gündemden düşmeyen İnegöl için 2 ay önce 95 STK bir araya gelerek bir platform oluşturdu. İnegöl İl Olma Platformu ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve 95 STK ile birlikte sürecin nasıl yürütüleceğine dair birçok toplantı gerçekleşti ve değerlendirme sonucunda çalıştay gerçekleştirme kararı alınmıştı.

DSCF4835

Geçtiğimiz ay ilçedeki kanaat önderleri, yerel yönetim, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösteren dernekler ve İnegöl basınının da yer aldığı "İnegöl İl Olmalı" konulu geniş katılımlı bir çalıştay yapıldı.

DSCF4807

İnegöl'ün il olması konusunda uygulanacak politikaların, stratejilerin ve yol haritasının belirlenmesi için önem taşıyan çalıştayda katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştı. Çalıştay büyük bir ilgi görmüş ve uzun süren çalışmada herkes bilgi ve tecrübesiyle görüşlerini en objektif bir şekilde dile getirmişti.

DSCF4890

Yıllardan beri avantaj, dezavantaj, sorun ve çözümleri tartışılan il olma sürecinin çalıştay sürecinde güncel veri alınabilmesi adına SWOT (güçlü yön, zayıf yön, fırsat ve tehdit) analizi yapıldı.

DSCF4834

2 oturumda yapılan çalıştayın ilk oturumunda İnegöl’ün güçlü - zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri tartışıldı. İkinci oturumda ise İnegöl’ün güçlü-zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri için öneriler tartışıldı.

DSCF4799

Yapılan SWOT analizi sonucunda raporlama sunulduğunda İl olmayla birlikte güçlü yanlar daha da güçlenecek, zayıf yönlerin güçlenmesi için çalışmalar yapılabilecek, tehditler için önlemler alınabilecektir.

DSCF4839

İNEGÖL GÜÇLÜ BİR SANAYİ ŞEHRİ, MOBİLYA VE KÖFTENİN MERKEZİ

Yapılan çalıştayda İnegöl’ün güçlü yönlerinde; İnegöl’ün coğrafi konumu ve önemli ulaşım güzergahlarına yakınlığı, güçlü sanayisi ve sektörel çeşitliliği, ekonomisinin büyüklüğü ve ihracatın yüksek olması, genç nüfusun çok olması ve dinamik iş gücünün olması, mobilya köfte ve kaplıcanın markası olması başlıkları en çok görüş bildirilen başlık olarak öne çıkmıştır.

DSCF4874

Zayıf yönlerde ise İnegöl’ün il olmaması nedeniyle kamu kaynaklarından yeterince faydalanamaması, şehir planlaması, altyapı, trafik ile ilgili sorunlar, hava kirliliği ve sosyal alan yetersizliği yine çoğunluk tarafından ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

DSCF4837

Şehrin coğrafi konumu, turizm potansiyeli, güçlü sanayisi ve tarımsal potansiyeli konularında şehir daha iyi noktalara getirecek fırsatların yer aldığı, plansız yapılaşma, il dışından hızlı ve kontrolsüz göç, çevre kirliliği, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması ve büyükşehir yasası ise şehri olumsuz anlamda tehdit eden unsurların başında değerlendirildi.

DSCF4798

İnegöl'de İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu Büyük İlgi Görüyor İnegöl'de İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu Büyük İlgi Görüyor

İL OLMAK İNEGÖL İÇİN EN HIZLI VE EN GÜÇLÜ ÇÖZÜM

İnegöl İl olma platformu adına konuşan Yavuz Uğurdağ “İnegöl gibi hızlı gelişen ve sorunların da bir o kadar hızlı büyüdüğü bir yerleşim yerinde, sanayi ve kentsel alanlarda yeni planlamaların yapılması, turizm ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması, nitelikli iş gücünü ortaya çıkarabilecek eğitim kurumlarının artırılması, sosyal, kültürel ve spor alanlarında yatırım yapılması ve şehrimiz için daha etkin bir siyaset izlenmesi gelen öneriler arasında öne çıkmıştır.” şeklinde konuştu. İnegöl’ün il olmasının öneminin büyük olduğuna vurgu yapan Uğurdağ “Yapılan tüm bu tespitler ve önerilerin karşılığı olarak İnegöl’ün il olması hem mevcut sorunların birçoğunu kendiliğinden çözecek hem de şehrimizde iyi olduğumuz alanlarda çok daha üstün bir noktada olmamızı sağlayacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde il olmak bizim için en hızlı ve en güçlü çözümdür. Çalıştayımızda elde edilen verilerle detaylı bir rapor çalışması hazırlanmaktadır. Rapor tamamlandığında elimizde daha detaylı bir yol haritası da olacaktır. Yapılan çalışmaları şehrimizin menfaatleri için ilgili tüm taraflarla da paylaşacağız.” dedi.

DSCF4800