ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, bilirkişi raporları ve ayrıntılı açıklamalara ESATİS.UYAP.GOV.TR adresi üzerinden 2022/511 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Tıbbi cihaz satın alınacaktır Tıbbi cihaz satın alınacaktır

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.