ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mahkemece satılmasına karar verilen aşağıda cinsi, miktar ve değeri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/5 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Tıbbi cihaz satın alınacaktır Tıbbi cihaz satın alınacaktır

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.