Metin Anıl ramazan pidesinin maliyetini açıkladı Metin Anıl ramazan pidesinin maliyetini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve ardından çok geçmeden Hatay'da da yaşanan depremlerle beraber Türkiye'nin bütün gündemi 'deprem' oldu.

Deprem felaketinde 19 gün geride bırakılırken belediyeler afet bölgeleri dışında kendi şehirlerinde de 'olası deprem' çalışmalarına başladı.


Beklenen Marmara depremi için Bursa'da da hazırlıklar sürüyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabı üzeriinden, "Bursa olarak biz deprem riskine karşı neler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız? başlıklı bir paylaşımda bulundu. 

Yapılan paylaşımda üç ana soruya şu cevaplar verildi:

NELER YAPTIK?

• Şehrimizi bütüncül bir şekilde ele alarak çevre düzeni planı kapsamında analizler yaptık ve birçok veriye ulaştık.

• TÜBİTAK tarafından 3 yıl süren çalışmanın sonunda bütün ilimizin zemin durumunu ortaya koyarak Türkiye'de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden birisi olduk. Bu süreçte ilimizdeki yaklaşık 650.000 yapının bina envanterini oluşturarak çalışmanın yüzde 80'ini tamamladık. Son 5 yıllık süreçte 215 bina - 645 bağımsız bölümü yıktık.


• Osmangazi-Nilüfer-Yıldırım olmak üzere üç merkez ilçe için jeolojik etütlerimizin yenilenmesi sürecini başlattık.

NELER YAPIYORUZ?

• Bütün ilçelerimizdeki yapıları; kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırıyoruz.

• Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa yürütmekte olduğumuz çalışma ile pilot bölge olarak seçilen alanlarda zemin sınıfları, zeminin kayma hızları, şişme potansiyeli olan alanlar, sıvılaşabilir alanlar ve yumuşak zemin özelliği gösteren alanların CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı olarak haritalandırılması sürecine devam ediyoruz.

• İlimizdeki tüm imar planlarını tek tek inceleyerek yapılaşmanın planlar ile uyumunu belirliyoruz. Bu sayede diğer analizlerle birlikte il bütünü için kentsel dönüşüm strateji belgesinin ortaya konmasını sağlamış olacağız.

• Farklı ilçelerde 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütüyor ve planlama sürecine dâhil ediyoruz.

NELER YAPACAĞIZ?

• JICA (Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı) ve Belediyemizce ortaklaşa yürütülen Deprem Risk Azaltma ve Önleme Projesi ile muhtemel bir depremde, ilimizdeki hasar riski yüksek alanları belirleyeceğiz.

• Deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemleri belirleyeceğiz.

• Deprem senaryoları üreterek mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda meydana gelecek hasar miktarlarını tespit edeceğiz.

? 2023 yılı içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870.000 m2 proje alanında; 1968 bina - 7592 bağımsız bölümü yıkarak, 11.250 adet konutun inşaatına başlayacağız.