Son dönemde yapılan bir araştırma, alkol kullanım bozukluğu ile sosyal reddedilme korkusu arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Belçika'da gerçekleştirilen bu çalışma, alkol bağımlılığı olan bireylerin sosyal etkileşimlerde reddedilmeye olan duyarlılıklarının ortalamanın üstünde olduğunu saptadı. Peki, bu bulgular, alkol kullanım bozukluklarının anlaşılması ve tedavisinde yeni yollar açabilir mi?


Reddedilme Duyarlılığı ve Alkol Bağımlılığı

Araştırmacılar, reddedilme duyarlılığının alkol kullanım bozukluğu ile nasıl ilişkilendiğini inceledi. 105 alkol kullanım bozukluğu teşhisi alan hasta ve 73 sağlıklı birey üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılar "Yetişkin Reddedilme Duyarlılığı Anketi"ne yanıt verdi.

Trafikte Yeni Düzenleme Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Araçların Trafiğe Çıkması Artı Yasak! Trafikte Yeni Düzenleme Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Araçların Trafiğe Çıkması Artı Yasak!

Anket Sonuçlarının Detayları

Araştırmada, alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin "endişeli beklenti" düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu gözlemlendi. Reddedilme beklentisi ise ortalama düzeylerde bulundu. Anket sonuçları, alkol bağımlılarının sosyal etkileşimlerde reddedilme duyarlılığının arttığını gösteriyor.

Davranışsal Etkiler ve Tedavi Zorlukları

Araştırmacılar, "endişeli beklenti" ile benmerkezci, sosyal durumlardan kaçınma, boyun eğici ve kendini feda etme gibi davranışlar arasında bir ilişki buldu. Alkol kullanım bozukluğu olan kişilerin reddedilme duyarlılıkları nedeniyle alkol tüketimine "hayır" demekte ve yardım almada zorlandıkları ortaya çıktı.